19-04-2011

Social media-kid presenteert Suske en Wiske special over mediawijsheid

Het Centraal Podium Mediawijsheid van Mediawijzer.net op de IPON beurs (onderwijs en ICT) stond op 15 april in het teken van media en opvoeding met diverse activiteiten. De elfjarige ‘social media-expert’ Adil Akmouni overhandigde het eerste Suske en Wiske Mediawijsheid-exemplaar aan directeur SBS Productions, Eric Eljon. Verder beantwoordde bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken de eerste vraag op Mediaopvoeding.nl van Eric Eljon over de relatie tussen mediaopvoeding en wereldnieuws. Ook zijn de conclusies en aanbevelingen toegelicht van het recente Onderzoek Mediawijsheid in het onderwijs van het ITS (Radboud Universiteit Nijmegen). Centrale conclusie van de dag: met mediawijsheid kun je niet vroeg genoeg beginnen, ouders en leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol.

Suske en Wiske Mediawijsheid
De elfjarige ‘social media-expert’ Adil Akmouni overhandigde het eerste Suske en Wiske Mediawijsheid-exemplaar ‘de Sinistere site’ aan directeur SBS Productions Eric Eljon. Adil is dagelijks bezig met social media en staat zelf in deze Suske en Wiske. In de tweede helft van april zullen de 150.000 bestelde exemplaren van dit stripalbum verspreid worden onder scholen, bibliotheken en ouders. Het themanummer is een initiatief van Prima Onderwijs in samenwerking met Mediawijzer.net en andere partijen waaronder kernpartner ECP-EPN en is bedoeld om mediawijsheid onder jongeren te bevorderen. Voor meer informatie of het bestellen van de strip kunt u terecht op www.prima-online.nl/suskeenwiske. Deze unieke strip is nog tot en met 31 mei te bestellen.

Mediageweld en jeugd
Eric Eljon, directeur SBS Productions, opende officieel met een druk op de knop de site Mediaopvoeding.nl – een online vraagbaak over mediawijsheid voor ouders en professionals. Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, beantwoordde de eerste opvoedvraag van Eric Eljon: wat is de relatie tussen mediaopvoeding en het wereldnieuws? Een vraag die veel ouders zal bezighouden mede gezien het recente schietincident in Alphen aan den Rijn waarbij al gauw een verband wordt gelegd met het schietspel Call of Duty. Maar denk ook aan de invloed van nieuws over de tsunami in Japan en oorlogsgeweld in Libië. Peter Nikken reageerde samengevat als volgt op Mediaopvoeding.nl: “Vanaf negen jaar kunnen kinderen het nieuws prima handelen. Luister bijvoorbeeld ’s ochtends aan de ontbijttafel naar nieuws op de radio. Praat wel altijd serieus met kinderen over nieuws en zorg dat je als ouders gezamenlijk één lijn trekt met het omgaan met nieuws.”

Onderzoek: meer tijd voor mediawijsheid
Uit het recente Onderzoek Mediawijsheid in het onderwijs van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat in 2010 de mediawijsheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs volgens leraren weinig is veranderd in vergelijking tot 2009. Leraren signaleerden bij hun leerlingen vaker gevallen van digitaal pesten, ongewenste intimiteiten en misbruik van persoonlijke gegevens via internet. Om leerlingen mediawijs te maken vinden leraren het belangrijk dat ze zelf ook mediawijs zijn, en wensen hierbij ondersteuning, voldoende lestijd en lesmateriaal om mediawijsheid (eventueel geïntegreerd in de reguliere vakken) aan te kunnen bieden. Leraren vinden dat ouders hun kinderen ook thuis zouden moeten begeleiden met mediawijsheid.

Mediawijsheid
Media zijn overal en hun maatschappelijke impact wordt groter. Om maatschappelijk mee te kunnen doen en niet buitengesloten te worden, is het belangrijk om media te kunnen vinden, begrijpen en maken. Hoe eerder mensen leren mediawijs te zijn, des te beter. Daarom is het belangrijk om bij de jeugd te beginnen. Zij pakken nieuwe media-ontwikkelingen snel op. Ouders en scholen kunnen een cruciale rol spelen om de jeugd bewust te maken hoe media werken en wat de impact kan zijn.

Download Onderzoek Mediawijsheid ITS
Heeft u interesse in het Onderzoek Mediawijsheid van de ITS? U kunt hier het onderzoek downloaden.

(ECP-EPN is kernpartner van Mediawijzer.net)