14-08-2018

Sextortion en internetoplichting hot topics onder jongeren op internet

Steeds meer jongeren zijn op zoek naar informatie over sextortion (afpersing met een seksueel getinte foto of video), internetoplichting en hacken. Dit blijkt uit cijfers van Meldknop.nl, de website voor jongeren die informatie, hulp en advies biedt bij vervelende ervaringen op internet. De cijfers geven inzicht in de meest bezochte pagina’s op Meldknop.nl in de periode januari tot en met augustus 2018. In het eerste halfjaar is de pagina op Meldknop.nl die informatie en advies geeft over Chantage met naaktbeelden het meest bezocht.

Chantage met naaktbeelden meest bezochte webpagina op Meldknop.nl

“Afpersing met naaktbeelden is een onderwerp waar jongeren steeds meer op zoeken. Uit onderzoek van Europol naar sextortion blijkt dat het aantal gemelde gevallen de afgelopen jaren flink is toegenomen. In 78 procent van de gevallen waren meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar, hiervan de dupe. Dat is zorgelijk”, zegt Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur van ECP en een van de initiatiefnemers van Meldknop.nl. “Op Meldknop.nl kunnen jongeren advies inwinnen wat zij moeten doen als zij met een van deze onderwerpen in aanraking komen. In het geval van sextortion geven we ze bijvoorbeeld mee om niet op bedreigingen in te gaan en altijd zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. We werken nauw samen met de politie en organisaties zoals Helpwanted.nl, waar online seksueel misbruik anoniem gemeld kan worden. Zo kunnen we jongeren informeren en direct concrete hulp bieden.” Naast chantage met naaktbeelden, internetoplichting en hacking zochten jongeren ook naar oplossingen voor diverse vervelende ervaringen op internet zoals pesten/bedreiging en lastigvallen/stalking.

Top 5 meest bezochte pagina’s op Meldknop.nl (januari t/m augustus 2018):

1. Chantage met naaktbeelden 2. Internetoplichting 3. Hacking 4. Pesten/Bedreiging 5. Lastigvallen/Stalking

Safer Internet Days

Om aandacht te vragen voor veilig internetgebruik door jongeren wereldwijd vinden ieder jaar de Safer Internet Days plaats. In Nederland gebruiken we deze dagen om aandacht te vragen voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren. De eerstvolgende editie van de Safer Internet Days start op dinsdag 5 februari 2019. Kijk voor meer informatie op: https://saferinternetcenter.nl/saferinternetday/.

Over Veiliginternetten.nl

Meldknop.nl is onderdeel van Veiliginternetten.nl. Veiliginternetten.nl biedt tips, tricks en praktische uitleg over wat je kunt doen en moet laten om veilig te internetten. Je vindt er tips over veilig omgaan met online privacy, wifigebruik en gebruik van sociale media. Veiliginternetten.nl is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. Meldknop.nl biedt jongeren informatie over en hulp bij internetproblemen. Op Meldknop.nl is over de volgende onderwerpen informatie te vinden: pesten, seks, misbruik en lastige gevallen zoals stalking en online challenges. Meldknop.nl verwijst indien nodig door naar de juiste organisatie waar slachtoffers van internetproblemen (anoniem) hun verhaal kunnen doen, advies kunnen vragen of het probleem kunnen melden.