02-10-2012

SEPA-test event enthousiast ontvangen

Op 25 september j.l. vond het tweede SEPA-testevent plaats te Den Haag. De organisatie was in handen van het Kennisplatform Administratieve Software, waarin ECP participeert. Evenals de vorige keer was de belangstelling voor deze bijeenkomst groot! Ongeveer 150 geïnteresseerden woonden de presentaties van de banken en het Nationaal Forum SEPA bij.

Vertegenwoordigers van ABN Amro, BNG, ING, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en Equens gaven uitgebreide informatie en voorlichting over de SEPA-standaarden en de mogelijkheid per bank om testbestanden aan te leveren.

Bij de borrel bleek een en ander zeer positief te zijn ontvangen. In de loop van week 40 komen de presentaties beschikbaar op www.softwarepakketten.nl/kennisplatform en www.softwarepakketten.nl/sepa.