04-12-2013

Seminar Open Document Lifecycle

Documenten zijn steeds vaker een product van een digitaal proces. Mede daardoor verandert ook de vorm van documenten: steeds vaker is er geen sprake meer van een klassiek statisch document, maar worden documenten dynamisch. Veelal moeten ze voldoen aan bepaalde structuren, omdat ze (deels) hergebruikt moeten kunnen worden. Bovendien moeten ze in ieder geval duurzaam beschikbaar blijven. Vanuit juridische, organisatorische en fiscale processen worden eisen gesteld aan het kunnen “reconstrueren” en “vastleggen” wat de beschikbare informatie op een specifiek moment was: denk aan bedrijfspublicaties en catalogi, werktekeningen, contracten, wetten, specificaties.

Voeg daarbij de toename van de informatiestromen binnen en tussen organisaties en het zal duidelijk zijn dat ook beheerprocessen rondom documenten, de documentaire informatievoorziening, aan forse veranderingen onderhevig is.

In het seminar bespraken experts verantwoordelijk voor informatie wat deze ontwikkeling betekent voor hun dagelijkse praktijk en de oplossingen waar ze mee werken en/of mee experimenteren. Ook de toekomst kwam ter sprake: wat zijn de concepten achter de nieuwe generatie document standaarden die nodig zijn om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Bekijk hier de presentaties en bekijk hieronder de video die tijdens het seminar gemaakt is.

Video voor Apple Quicktime Player

Video voor Windows Media Player

Meer informatie over Open Document vindt u hier.