19-06-2013

Seminar identity management zorgt voor opheldering

Op 4 juni organiseerde ECP, samen met Platform Identity Management Nederland (PIMN) een druk bezocht seminar over Seminar Elektronische identiteiten en diensten in Nederland. Voorafgaand aan het seminar vond een besloten bijeenkomst plaats waar een aantal centrale stakeholders rond Identitymanagement elkaar informeerden over hun plannen en initiatieven (en soms voor het eerst kennismaakten).

Tijdens het seminar informeerden marktpartijen rond identitymanagement en de ministeries van Binnenlandse Zaken,  Financiën en Economische Zaken de aanwezigen over de afspraken die de afgelopen weken zijn gemaakt om samenwerking en implementatie van een samenhangend stelsel voor Elektronische Identiteiten (EID-stelsel) vorm te geven. Over de belangrijke knelpunten rond samenwerking (juridisch, technisch, maar ook financieel) zijn beslissingen genomen. ECP bepleitte, om bij de ontwikkeling van het EID stelsel, ook on-line leeftijdsverificatie mee te nemen en daarbij rekening te houden met de prioriteiten en wensen van het bedrijfsleven (webwinkels) en de maatschappelijke aspecten.

Presentaties over deze samenwerking vindt u hier.