08-05-2014

Seminar Big Data 8 mei 2014: Vertrouwen in de kansen van Big Data

Onmisbare schakel voor innovatie en concurrentievoordeel
Volgens Nederland ICT directeur Lotte de Bruijn, die het seminar samen met ECP-directeur Arie van Bellen en directeur van CIO Platform Nederland Ronald Verbeek opende, is het gebruik van Big Data onontbeerlijk voor de Nederlandse kenniseconomie. “Als mens kunnen we zelf niet meer de verbanden leggen. Slimme software helpt ons analyseren. Hierdoor leren we veel over energiebesparing, het oplossen van fileproblemen, over het genezen van ongeneeslijke ziektes en krijgen we antwoorden op vragen die we tot voor kort niet stelden. Niet alleen vinden we de speld sneller, we komen in de hooiberg onverwacht nog meer nuttigs tegen.” Tegelijkertijd is het volgens De Bruijn ook belangrijk om aandacht te besteden aan de vragen die deze ontwikkelingen opwerpen, bijvoorbeeld over privacy.

Big Data in het water en de zorg
Nadat Eppo van Nispen tot Sevenaer dit sentiment nog eens onderstreepte met een voorgedragen column, nam Raymon Feron, programmadirecteur Digitale Delta, de aanwezigen mee op een zoektocht hoe waterschappen gebruikmakend van Big Data het rendement van waterbeheer kunnen verhogen.
Ursulla Letchert, adviseur en informatie-archtiect bij het LUMC behandelde in haar presentatie het hergebruik van medische gegevens. Hoewel sommige gegevens volgens Letschert geen privacy-aspecten hebben, is dat wel het geval bij gegevens die kunnen worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek of het verbeteren van kwaliteit van zorg. Hoe ga je om met deze identificeerbare gegevens? En als je gegevens anonimiseert, mis je dan geen kansen om uitslagen van onderzoek met patiënten te delen? Moeilijke vraagstukken, waarmee de medische wereld zorgvuldig en streng omgaat.

Big Data in de business
Het leven van de onderhoudsmonteur kan door het gebruik van allerlei databronnen flink vergemakkelijkt worden, aldus Henk van Haaster en Tim van Soest van CGI. Op basis van gegevens uit sensoren en andere bronnen zoals het KNMI kan bijvoorbeeld worden voorspeld waar in het elektriciteitsnetwerk met transformatorhuisjes onderhoud nodig is of waar het lek in een waterleiding zit.

Ook bij KLM wordt volop gebruik gemaakt van allerlei informatie, aldus Gülcan Aygün, director commercial finance van de luchtvaartmaatschappij. Met die informatie zorgt KLM ervoor dat de 26.000.000 passagiers, waarvan velen transferpassagiers zijn, op hun plek van bestemming aankomen. Ook ging Aygün in op het succesvolle gebruik van social media, waarin KLM een voorloper was in de luchtvaart.

Interactie
Voor het laatste deel van het seminar werden de sprekers vergezeld door Eric van Tol, aanjager Doorbraakproject Big Data en Michel Verhagen, plv. directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. Met elkaar en met het publiek gingen ze in discussie over hoe Big Data ingezet kan worden om innovatie te bevorderen en hoe privacyvraagstukken daarbij beantwoord kunnen worden.