28-06-2010

Scriptie privacy-issues rondom ‘behavioral targeting’ en ‘location based services’

ECP-EPN stagiaire Melissa Hottinga schreef bij ECP-EPN haar bachelorscriptie van haar studie rechten aan de Universiteit van Leiden. De scriptie gaat over privacy-issues rondom ‘behavioral targeting’ en ‘location based services’: twee marketingmethodes waarbij techniek het mogelijk maakt op de persoon toegespitste advertenties naar de gebruiker te sturen. Hierbij liet zij zich leiden door de volgende onderzoeksvraag:

 

Is nieuwe wetgeving op het vlak van privacy wenselijk in het licht van de technische mogelijkheden van ‘behavioural targeting’ en ‘location based services’?

 

“Gaandeweg kwam ik erachter dat deze onderzoeksvraag op juridisch vlak niet met een eenduidig ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kon worden. Naast het juridische vraagstuk spelen ook nog de belangen van de adverteerders en van innovatie in het Nederlands bedrijfsleven een rol. Mijn scriptie is echter meer juridisch technisch ingestoken en ik besteed aan de – overigens zeer relevante – vragen uit het veld in deze scriptie geen aandacht”, zegt Melissa.

 

Voor wat betreft ‘location based services’ worden de locatie- en verkeersgegevens van de mobiele gebruiker gevolgd. Bestaande wetgeving voorziet op dit moment niet in het beschermen van de privacy van de mobiele gebruiker en dient zodoende aangepast te worden aan deze relatief nieuwe vorm van marketing. Melissa suggereert dat dit zou kunnen door bijvoorbeeld de reikwijdte van het spamverbod uit  te breiden. Uiteraard is dit niet dé oplossing  en moeten ook andere suggesties in overweging genomen worden, schrijft zij in haar scriptie.

 

Bij ‘behavioral targeting’ speelt het cookie een grote rol. Europa en Nederland proberen van alles te bedenken om cookies strikt te reguleren ( bijvoorbeeld door het eisen van voorafgaande toestemming), maar dit is volgens Melissa niet de manier om de privacy van de consument te waarborgen. Immers, het cookie is slechts een middel. Daarom zegt zij dat gezocht moet worden naar een duurzame oplossing die op elk middel toegepast kan worden. Het is hierbij van belang dat de consument controle en inzicht heeft over wie hem volgt en op basis van welke gegevens.

 

Alleen transparantie zal ervoor zorgen dat eventuele negatieve gevoelens en angstgevoelens bij de consument over deze marketingmethodes weggenomen kunnen worden. Een manier waarop dit bereikt kan worden, kunnen we vinden in de VS, aldus Melissa. Online adverteerders uit dit land hebben besloten een pictogram (I-icon) toe te voegen aan alle advertenties die gebruik maken van ‘behavioral targeting’. Door op het pictogram te klikken, kan de gebruiker exact zien wie welke gegevens van hem heeft en hoe deze gebruikt worden. In dit systeem zou eveneens de mogelijkheid voor de consument om bepaalde bedrijven uit te sluiten, ingebouwd moeten worden. Een dergelijk systeem kan ook toegepast worden bij ‘location based services’ en bij elk ander toekomstige marketingmethode. De consument kan op deze manier controleren hoe er met zijn gegevens wordt omgesprongen en is zelfs in staat macht uit te oefenen naar de adverteerders. Deze zullen zich door de ‘tucht van de markt’ duurzaam (moeten gaan) gedragen.

 

Melissa Hottinga is vanaf  januari 2010 als stagiaire werkzaam geweest bij ECP-EPN. Gedurende zes maanden heeft zij naast het schrijven van haar scriptie ook praktijkervaring opgedaan. Zo was zij onder andere actief in ECP-EPN projecten als ‘Webrichtlijnen’ en ‘OpenIDplus’.

 

Voor haar scriptie ontving Melissa een 8! De scriptie is op te vragen bij ECP-EPN. Wij wensen haar veel succes met het vervolg van haar studie en toekomstige loopbaan!