28-10-2020

Sandra van Heukelom treedt toe tot raad van advies ECP

Sandra van Heukelom is toegetreden tot de raad van advies van ECP. Binnen Pels Rijcken is ze de lead partner op het gebied van innovatie, digitalisering en technologie. Van Heukelom begeleidt overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe (bestuurlijke) vraagstukken.

Daarnaast is ze onder andere lid van de Strategisch Adviesraad ICT van TNO, de raad van advies van de (nieuwe) opleiding ‘Legal Technologies‘ van de Universiteit Leiden, voormalig lid van het bestuur van de Dutch Blockchain Coalition en adviseur van de Nationale AI coalitie.

Van Heukelom: “ECP bevindt zich in het hart van de digitale samenleving. Het verbindt de belangrijkste actoren binnen die digitale samenleving actief en met respect voor ieders rol en positie. De ambitie om te bouwen aan sterke coalities spreekt mij persoonlijk zeer aan; juist door de samenwerking te zoeken worden waardevolle digitale innovaties ten volle benut. Daar draag ik als adviseur graag aan bij!”