22-03-2011

Samenwerking leveranciers van salarissoftware

Op 14 maart vond bij VNO-NCW een drukbezochte verkennende bijeenkomst plaats van leveranciers van salarissoftware over de vraag: is meer samenwerking nodig ? De bijeenkomst was georganiseerd vanuit het Kennisplatform Administratieve Software. Meer informatie treft u hier aan.

 

Salarissoftware speelt een belangrijke rol in het economisch verkeer: pensioen, koopkracht, sociale zekerheid.  Veel  wetsvoorstellen hebben impact voor deze leveranciers: zij moeten dan veranderingen aanbrengen in de software. De belastingdienst heeft een goede samenwerkingsrelatie met hen: tegenwoordig worden ook plannen voor wetgeving (en onder geheimhouding) al voorbesproken met deze groep.

 

In de communicatie met de uitvoeringsorganisaties rond pensioenfondsen is nog veel te winnen, zo bleek tijdens een verkennende bijeenkomst. Wanneer de gegevensuitvraag door pensioenuitvoerders zou worden geharmoniseerd en sterker gedigitaliseerd kunnen de kosten van datacommunicatie aanzienlijk worden verlaagd.

 

Met diverse partijen wordt nu nagegaan of de leveranciers van salarissoftware en pensioenuitvoerders samen kunnen werken om die kostenreductie te bereiken en of ECP-EPN daar een rol bij kan spelen. Tot 14 april kunnen deelnemers aan de bijeenkomst reageren en duidelijk maken of en hoe ze willen samenwerken.