18-07-2019

Samen werken aan een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare digitale energiemarkt

Hoe kunnen we een digitale energiemarkt realiseren waarin we de kernwaarden eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar behouden? Dit is de kernvraag tijdens de volgende bijeenkomst van het verandernetwerk ‘Club van Wageningen‘. 

Eerlijk, inclusief en democratisch lijken vanzelfsprekende kernwaarden, maar staan dankzij de digitalisering onder druk. Het overzichtelijke plaatje van een paar grote producenten en heel veel afnemers is daarmee verleden tijd. In principe wordt iedere burger en elk bedrijf naast consument ook producent: prosumer. Het energienetwerk, met alle huishoudens en bedrijven als deelnemende prosumers, wordt dus een compleet nieuw soort markt. Een markt draaiend op technologische platformen met een sleutelrol voor data. De cruciale vraag is hoe we deze nieuwe markt willen organiseren. Tijdens de bijeenkomst op 19 september 2019 wordt de kennis en voortgang gedeeld onder de deelnemers om zo verder concreet aan de slag te gaan.

Energiedata en IoT apparaten: afspraken en standaarden

Verschillende actieve gelegenheidscoalities zullen 19 september hun voortgang delen, waaronder de werkgroep Energiedata en IoT-apparaten: afspraken en standaarden. René Montenarie van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving zal vanuit deze werkgroep zich inzetten voor de mogelijkheden die er liggen om een nieuwe coalitie te starten waarin specifiek wordt gekeken naar oplossingen binnen het ecosysteem. De werkgroep Energiedata en IoT-apparaten richt zich op de relevantie en mogelijke totstandkoming van afspraken en standaarden voor Energiedata en IoT-apparaten in de energiesector. Daarbij kunt u denken aan thermostaten, omvormers van zonnepanelen maar ook laadpalen voor elektrische auto’s. Rondom de interoperabiliteit, data governance en veiligheid van deze apparatuur bestaat nog vaak onduidelijkheid, terwijl onrust rondom data-gebruik in bijvoorbeeld slimme auto’s sterk toeneemt. Tegelijkertijd is dit domein sterk in beweging met ontwikkelingen zoals de roadmap veilige hard- en software, de kabinetsvisie rondom datadelen en de ontwikkeling van de nieuwe energiewet.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance