18-12-2013

Ruim 7.000 MKB-ers ‘digitaal’ slimmer door online cursus van 1 minuut

Tot nu toe hebben ruim 7.000 mkb-ondernemers en ZZP’ers zich ingeschreven voor de cursus. Meest populaire onderwerpen gaan over online ondernemen, een betere website, online gevonden worden en een slimmere nieuwsbrief. De reeks cursussen is een initiatief van Digivaardig & Digiveilig dat Nederland digitaal slimmer, vaardiger en veiliger wil maken.

Via Slimmerondernemenin1minuut.nl kan men zich inschrijven voor 18 gratis online cursussen van 1 minuut, met  tips over internet, social media en ICT. Iedere cursus biedt mkb-ondernemers en ZZP’ers direct toepasbare informatie waarmee, door slimme inzet van internet, ICT en sociale media, meer omzet en winst kan worden behaald. Ondernemers leren bijvoorbeeld hoe zij hun website beter vindbaar maken en hoger scoren in zoekmachineresultaten of hoe zij nieuwe klanten kunnen werven via social media.

In de praktijk
Uit recent onderzoek onder 619 cursusdeelnemers blijkt dat 78,3% elementen uit de cursus in de praktijk heeft gebracht. Deelnemers geven aan dat zij door de cursus bewuster gebruik zijn gaan maken van social media en door middel van SEO hun website hebben verbeterd. Eén op de tien deelnemers geeft aan dankzij de cursus nieuwe klanten te hebben gekregen. De helft verwacht in de toekomst dat de cursus ook een gunstig effect heeft op de omzet, één op de tien geeft aan dat dat nu al het geval is.

Nieuwe series
Vanwege het succes komt Digivaardig & Digiveilig met een vervolg op de cursus. Binnenkort verschijnt een nieuwe serie afleveringen met allerlei tips & tricks. Ondernemers kunnen zich zo kort en krachtig laten bijspijkeren over onderwerpen als e-facturatie, ondernemen met Apps, 3D printing en digitaal internationaal zakendoen.

Onlangs is ook de online cursus Digibewustondernemenin1minuut.nl gelanceerd omdat veel ondernemers nog een stap kunnen maken als het aankomt op de veiligheid van hun digitale middelen. In deze cursus komen onderwerpen aan bod als veilige wachtwoorden, veilig werken in de cloud en hoe je je moet wapenen tegen internetcriminaliteit.