13-10-2010

Rondetafelconferentie e-Skills

Op 15 september jongstleden vond de Rondetafelconferentie e-Skills plaats in Het Buitenhuis, Den Haag, een initiatief van de TaskForce e-Skills Nederland, geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met ECP-EPN. Deze TaskForce is ondermeer ingesteld om de problemen rond (het gebrek aan) e-skills op de kaart te zetten. Het gaat hierbij om ICT-kennis en vaardigheden (e-skills), die in alle beroepsgroepen (dus niet alleen in de ICT-sector) een noodzakelijke randvoorwaarde zijn geworden om je vak met moderne technologie uit te kunnen oefenen. Het tekort aan e-skills heeft op dit moment al – kostbare – gevolgen voor onze economie. Wie de berichten hierover volgt uit Brussel (ook van Eurocommissaris Neelie Kroes) en uit diverse rapporten, weet dat het snel toenemend tekort aan hooggeschoolde ‘professionals’  (verwacht wordt 7-12 % in 2015) met de juiste e-skills wel eens dé bottleneck kan worden voor het innoverend vermogen van onze samenleving. Tijdens de Rondetafel werden de eerste bevindingen van de  TaskForce met een brede groep belanghebbenden gedeeld. De uitkomsten van dit overleg moesten duidelijkheid verschaffen hoe in Nederland met dit vraagstuk moet worden omgegaan en een antwoord opleveren op een aantal vragen: Waarop moet de focus van de TaskForce liggen? Welke zaken moeten nationaal, gezamenlijk, worden opgepakt? Wat kan beter aan (markt)partijen worden overgelaten? Moet Nederland wel meedoen met internationale of Europese e-skills projecten of is het beter een eigen koers te varen? De antwoorden op deze vragen vormen de input voor de verdere besluitvorming en vervolgstappen van de TaskForce. Het verslag van de Rondetafelconferentie is hier op te vragen.