30-09-2010

Rol van ICT centraal tijdens Deelnemersbijeenkomst ECP-EPN

Speciaal voor haar deelnemers organiseerde ECP-EPN op 29 september jongstleden een bijeenkomst bij VNO-NCW. Tijdens deze Deelnemersbijeenkomst stond de rol van ICT in de maatschappij centraal. Zo gaf ECP-EPN directeur, Arie van Bellen, zijn visie op hoe ICT kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en gingen Eric Velleman, Universiteit Twente, en Bert Mulder, eSociety Instituut, nader in op de gevolgen van ICT voor gebruikers. Hoe gaan we hier mee om en hoe bieden we oplossingen?

De rol van ICT bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Arie van Bellen (directeur ECP-EPN) ging in op de betekenis van ICT voor onze samenleving. Slimme inzet van ICT kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Arie van Bellen ziet bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van zorg, duurzame energie, overheidsdienstverlening, mobiliteit en de Nederlandse concurrentie positie. Zo adviseert Van Bellen om de zorg her in te richten met ICT om de kosten te verlagen, de transparantie en participatie van overheden te bevorderen door de inzet van ICT en ICT te gebruiken als motor voor innovatie om onze concurrentiepositie te verstevigen. Om dit te bewerkstelligen dienen deze thema’s de komende 5 jaar hoog op de agenda te staan, van overheid en bedrijfsleven, en met elkaar te worden verbonden ten einde schaal en massa te creëren benadrukt Arie van Bellen.  Een zogenaamde Kennis & Innovatieraad zou hier dan ook uitkomst bieden.

Tot slot doet Arie van Bellen een aantal aanbevelingen voor het nieuwe kabinet:
- Standaarden binnen overheid essentieel. Sterke regie noodzakelijk.
-  Privacy blijvend aandachtspunt
-  Aandacht voor maatschappelijke onderlaag: stimuleren van digivaardigheden en digibewustzijn
-  Innovatiekracht van economie versterken door onder meer zorgen voor voldoende gekwalificeerde IT’ers

ECP-EPN heeft haar visie uitgebreid opgeschreven in een notitie. Deze vindt u hier.

Bekijk hier de presentatie van Arie van Bellen.

Return on Investment Webrichtlijnen
Je weg vinden op internet is niet altijd eenvoudig. Bijvoorbeeld de verbindbaarheid en overzichtelijkheid van websites laat soms te wensen over. Onder andere hiervoor zijn de zogenaamde Webrichtlijnen opgesteld. Sites van en voor de overheid moeten vanaf eind dit jaar voldoen aan de zogenaamde Webrichtlijnen. Deze bieden een duidelijk handvat voor kwaliteit en toegankelijkheid van een website. Op verzoek van ECP-EPN doet de Universiteit Twente onderzoek om vast te stellen of het ook voor bedrijven de moeite waard is om hun website(s) te laten voldoen aan deze Webrichtlijnen.

Eric Velleman, Universiteit Twente, vertelt dat middels het onderzoek wordt aangetoond wat het rendement is van de Webrichtlijnen. Door een website te bouwen volgens de Webrichtlijnen kan onder meer een bredere doelgroep worden bereikt, de site sneller laden, de site  beter te vinden zijn via zoekmachines en de website minder dataverkeer kosten en daarmee minder geld. 

Bekijk hier de presentatie van Eric Velleman. 

Doe mee aan het onderzoek
Wilt u weten wat het rendement is van úw website? De Universiteit Twente is nog opzoek naar organisaties die het rendement van hun website belangrijk vinden en willen meedoen aan het onderzoek. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Meer informatie over de Webrichtlijnen vind u hier op www.Webrichtlijnen.nl

Campagne ‘Door internet blijf je meedoen’
Een groep die door de intensivering van het internetgebruik niet dreigt mee te kunnen in de samenleving is ouderen. Hiervoor is de campagne ‘Door internet blijf je meedoen’ gestart waarmee de initiatiefnemers ouderen willen inspireren om digivaardig & digibewust te worden. Bert Mulder, eSociety Instituut, vertelt over hoe de campagne is ingezet en welke resultaten er zijn behaald.

In september is het programma Digivaardig & Digibewust, belegd bij ECP-EPN, gestart met de campagne ‘Door internet blijf je meedoen’, samen met SeniorWeb, Radio5 Nostalgia, de RVU, ILC Zorg voor Later en Plus Magazine. Doel van deze campagne is senioren die nog niet online zijn te inspireren internet te gaan gebruiken. Niet alleen omdat het internet nuttig is, maar vooral ook omdat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Bekende Nederlanders als Willeke Alberti, Ben Cramer en Wieteke van Dort zijn mede het gezicht van de campagne. Ook via, diverse huis-aan-huis bladen en abri-posters is aandacht gevraagd voor de campagne. Omroep MAX maakte zelfs een thema uitzending met de naam ‘Iedereen kan internetten’.

Ook in het populaire tv programma De Wereld Draait Door werd aandacht besteed aan ouderen en internet. Bekijk hier een fragment. 

Bekijk hier de presentatie van Bert Mulder.

Lees hier meer over de campagne.