06-06-2018

Rol IPv6 Task Force ondergebracht bij Platform Internetstandaarden

De in april 2005 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgerichte IPv6 Task Force had als doel de bekendheid van IPv6 in Nederland te vergroten en kennisuitwisseling te bevorderen. Deelname aan de IPv6 Task Force stond vanaf het begin voor iedereen open. Onder andere SURFnet, SIDN, AMS-IX, ISOC en RIPE NCC waren partners van het eerste uur. In de beginjaren lag de focus vooral op het vergroten van de bewustwording over het belang van IPv6 via onder meer communicatie-uitingen en het organiseren van evenementen.

De jaren daarna werden specifieke doelgroepen (zoals corporates, MKB, rijksoverheid en gemeentes) benaderd met voorlichting, trainingen en workshops. De laatste jaren is de aandacht verlegd naar de grote Internet Service Providers (met name Ziggo en KPN) om zo ook de particuliere markt mee te krijgen. Op elk van deze fronten is vooruitgang geboekt. Wellicht niet zo snel als gehoopt, maar wel gestaag. KPN en Ziggo zijn nu nagenoeg gereed voor IPv6, en dus komt de komende tijd IPv6 beschikbaar voor alle klanten van deze twee grote providers. Klanten van providers als XS4ALL hebben al jaren IPv6. Andere kleinere Internet Service Providers volgen hopelijk snel. De overheid heeft een overheidsbreed IPv6-nummerplan en daarmee een basis waarop ook IPv6 bij de overheid nu gestaag wordt ingevoerd. Voor gemeenten heeft VNG acties in gang gezet en is er duidelijk beweging zichtbaar.

Kortom, bijna iedereen is zich bewust van het belang van IPv6, zowel in het publieke als het private domein, en waar nodig zijn projecten onderweg die de invoering van IPv6 gaan borgen. Daarmee komt de taak van de Tastforce IPv6 langzamerhand ten einde. We zijn er nog lang niet, maar er zijn genoeg resultaten bereikt om de noodzaak voor een aparte IPv6 Task Force ter discussie te stellen. Om die reden is besloten de IPv6 Task Force na 13 jaar op te heffen.

De resterende taken qua stimulering passen uitstekend bij het Platform Internetstandaarden. Dit platform heeft als missie het gebruik van moderne internet standaarden zoals HTTPS, DNSSEC, DMARC en uiteraard ook IPv6 te stimuleren. Met de inzet van de tool Internet.nl (https://internet.nl) worden publieke en private partijen geholpen het internet betrouwbaarder te maken.

Voorzitter Gerben Klein Baltink van het Platform Internetstandaarden: “De IPv6 Task Force heeft onder de bezielende leiding van Erik Huizer Nederland stap-voor-stap in beweging gekregen richting IPv6. Veel dank aan alle leden van de IPv6 Task Force, voorzitter Erik Huizer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de inzet, tijd en energie die zij de afgelopen jaren hebben gestoken in het waarmaken van IPv6 in Nederland. IPv6 is van vitaal belang voor verdere groei en toegankelijkheid van internet. Vanuit Platform Internetstandaarden zullen we daarom in samenwerking met experts, bedrijven en de overheid IPv6 actief blijven promoten en de voortgang in Nederland blijven monitoren.”