16-04-2019

Reuring!Café: De overheid als databedrijf

Op maandagavond 1 april vond de 91ste editie van Reuring!Café plaats. Het thema was: De overheid als databedrijf. Host was Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK.

De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD veiligheidsrisico’s in kaart en bepaalt de SVB wie wel en wie geen kinderbijslag ontvangt. Het verzamelen van data, waaronder persoonsgegevens en informatie over inkomens, tracht de dienstverlening van de overheid naar de burger onder meer te verbeteren. Tot wanneer is het vastleggen van deze data echter maatschappelijk verantwoord? Hoe blijft de overheid voldoen aan alle ethische principes en aan onze grondrechten? Het verzamelen van gegevens door de overheid vraagt om een gemeenschappelijke actie rondom wat de publieke sector en burgers correct en acceptabel vinden. Hoe geven we die samen vorm? Hoe leert de overheid de ‘taal van data’ spreken? Wat is er nodig voor het waarborgen van doelbinding, proportionaliteit en maatschappelijk draagvlak?

Stap één is dat vaardigheden en adaptievermogen omhoog moeten, als voorwaarde om mensen bewust te maken van het vraagstuk achter wat er met hun data gebeurt. Die eerste stap wordt soms nog te snel overgeslagen…

Lea Bouwmeester, Senior Adviseur zorg innovatie en Kwartiermaker Digitale Inclusie bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving zat in het panel. 

Lees hier het verslag.