22-09-2021

Resultaten lespakket 'De Internethelden'

ECP is een van de coalitiepartners van het Nederlandse Safer Internet Centre. Anderhalf jaar geleden ontwikkelden zij samen met Google en Bureau Jeugd & Media het lespakket ‘De Internethelden’. Dit programma wordt hiernaast onderschreven door EOKM, Helpwanted.nl, Mediaopvoeding.nl, Ouders & Onderwijs en Veiliginternetten.nl.

De InternetHelden is een gratis lessenreeks met 15 lessen over online veiligheid en digitaal burgerschap. De lessen zijn bedoeld voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs (onderbouw, alle niveaus). Het materiaal is te downloaden op de website van De InternetHelden.

Vanaf nu kunnen alle middelbare scholen deze lessen dus gaan geven. Iedere docent, ook al voelt hij of zij zich zelf nog niet zo’n held (Wat is tweestapsverificatie eigenlijk? Wat is een VPN precies?) kan met het materiaal uit de voeten: alles wat je moet weten om de lessen te kunnen geven, staat erin. Maar Bureau Jeugd & Media verzorgt ook gratis ondersteunende docentensessies voor scholen die dat willen.

Op maandag 27 september van 16:00 – 17:00 uur, wordt teruggekeken op wat dit lespakket heeft bijgedragen aan digitale geletterdheid en mediawijsheid onder jongeren. Marjolijn Bonthuis zal als vertegenwoordiger van het Safer Internet Center in gesprek gaan met Marijke van der Zalm (Stichting School en Veiligheid) en Tweede Kamerleden Barbara Kathmann (PVDA) en Mariëlle Paul (VVD).

Tijdens het webinar wordt ook aandacht besteed aan het pleidooi om digitale geletterdheid los te koppelen van de algehele curriculumherziening. Voor de zomer is er ook een oproep aan de politiek gedaan, een oproep gericht op het het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs. Webinar bijwonen? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien