16-07-2020

Redactieraad Veiliginternetten.nl bijeen

Maandag 13 juli kwam een groot deel van de redactieraad van Veiliginternetten.nl online bijeen. Er is besloten om het komende half jaar met name in te zetten op veilig thuiswerken en het waarschuwen van mensen voor spoofing en hulpvraagfraude. 

In een groot redactie-overleg van Veiliginternetten.nl werd besproken welke thema’s belangrijk zijn om met de (verschillende) doelgroepen te delen. Ook partners zoals het ministerie van J&V, KPN, Fraudehelpdesk, Autoriteit Consument en Markt, de Politie, T-mobile, Seniorweb, Digital Trust Center (EZK), Consumentenbond, het CCV en SIDN gaven aan waar zij de afgelopen periode mee bezig waren en wat ze de komende tijd gaan doen. Op deze manier wordt er vanuit Veiliginternetten.nl inzichtelijk gemaakt waar de gemeenschappelijke doelen zitten en wordt er bepaald welke zaken gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Het komende half jaar wordt er vooral ingezet op veilig thuiswerken en het waarschuwen van mensen voor spoofing en WhatsAppfraude (hulpvraagfraude). Deze onderwerpen komen veel voorbij in de media, maar ook de cijfers van politie en Fraudehelpdesk geven aanleiding hier veel energie in te steken.

Deelnemers van ECP die mee willen denken en doen in de redactieraad van Veiliginternetten.nl kunnen zich aanmelden bij Esther Mieremet, projectleider Veilig internetten (esther.mieremet@ecp.nl).

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig