07-10-2010

Rathenau Instituut en ECP-EPN presenteren: Privacy Proef

Biedt u ICT-diensten of ontwikkelt u nieuwe ICT-toepassingen, dan verwerkt u vaak persoonsgegevens. Meestal levert dit geen problemen op en heeft uw toepassing of dienst veel toegevoegde waarde voor een gebruiker. Soms echter gaat het mis en voelen gebruikers zich geschonden in hun privacy, voelen zij beperkingen of ervaren zij ander ongemak. Vooraf kritisch nadenken over het precieze doel van de toepassing en over de consequenties kan veel problemen voorkomen.

Wilt u het privacybewustzijn binnen uw organisatie vergroten en een nieuwe businesscase eens langs een kritische privacymeetlat leggen? Meld u dan nu kosteloos aan voor een sessie:
‘Privacy Proef’

Privacy Proef is een concept van Het Rathenau Instituut en ECP-EPN waarbij op basis van het ‘Privacy Communicatie Model’ en de ontwerpprincipes uit het boek ‘Check in, Check uit’ kritisch en constructief wordt meegedacht over uw nieuwe businesscase. Tijdens een besloten sessie gaat u aan de slag met experts van ECP-EPN en het Rathenau Instituut.  Hierdoor krijgt u een beter idee of uw businesscase “privacy proof” is.

ECP-EPN en het Het Rathenau Instituut bieden vanuit hun missie “samenwerken om de kansen die de informatiesamenleving biedt benutten en bedreigingen wegnemen” de mogelijkheid drie cases door te lichten in de periode november – februari.

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan bij david.de.nood@ecp-epn.nl.
Uw gegevens en ideeën zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.