30-05-2013

Publiek-private campagne moet ondernemers aanzetten tot preventie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en MKB-Nederland openen gezamenlijk de aanval op cybercriminaliteit tegen het midden- en het kleinbedrijf. Dat hebben minister Opstelten en MKB-voorzitter Hans Biesheuvel vandaag bekendgemaakt tijdens het Ondernemerscongres in Rotterdam. Nog voor de zomer wordt de publiek-private campagne ‘Stop Cybercrime.nu’ gelanceerd, die zich in eerste instantie richt op bewustwording van ondernemers.

Dagelijks zijn er cyberincidenten die het nieuws halen.. Volgens Biesheuvel denken veel kleinere bedrijven ten onrechte dat zij geen interessant doelwit zijn. “Ze realiseren zich bovendien vaak niet dat zij met relatief eenvoudige maatregelen hun risico’s drastisch kunnen beperken.  Elke maand de wachtwoorden in je bedrijf veranderen en ’s avonds je wifi uitzetten bijvoorbeeld, maakt al een verschil.”

Uit eerder onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat 60 procent van de ondernemers zich zorgen maakt over de beveiliging van hun systemen tegen cybercrime. Zo’n 40 procent is vorig jaar slachtoffer geweest van computervirussen, phishing en dergelijke. Bijna 45 procent geeft aan de risico’s van cybercrime niet te kennen.

Daarom gaat volgende maand op initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding en de Taskforce Criminaliteit tegen Bedrijven een campagne van start, die ondernemers bewust moet maken van de risico’s en hen aanzet tot het nemen van preventieve maatregelen. Het betreft een publiek-private samenwerking tussen onder andere MKB-Nederland, Digibewust (onder gebracht bij ECP),TNO en het Ministerie van VenJ.  MKB-Nederland is de uitvoerder van de campagne, die onder meer bestaat uit gerichte adviezen, bijeenkomsten en het gekanaliseerd weergeven van de bestaande ondersteuning in geval van dreiging van cybercrime.