08-09-2020

Publicatie The Right to Process Data for Machine Learning Purposes in the EU

Bij een datagedreven economie hoort een gezond ecosysteem voor machine learning en artificial intelligence. Het invoeren van AI- & big data-wetgeving biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om wereldwijd de standaard te zetten voor een adequaat legal framework, zoals zij dat eerder succesvol deed met de GDPR. Mauritz Kop, partner bij AIRecht, Fellow aan Stanford University en werkgroepdeelnemer AI bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, schreef hier een artikel over.

Dit artikel geeft aanbevelingen aan de Europese Commissie en wordt binnenkort gepubliceerd door het Harvard Journal of Law & Technology. Een draft is hier alvast raadpleegbaar.

Datagedreven economie
Vraagstukken over het (intellectueel) eigendom van data, databescherming en privacy vormen een belemmering voor het (her)gebruiken en delen van hoge kwaliteit data tussen burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid. Er bestaat in Europa nog geen goed functionerend juridisch systeem dat rechtszekerheid en een gunstig investeringsklimaat biedt, mensenrechten respecteert en bovenal is gemaakt met de datagedreven economie in het achterhoofd. We hebben hier te maken met een complex probleem dat in de weg staat aan duurzame exponentiële innovatie.

Dringend nodig: het recht op dataprocessing
De Europese Commissie heeft de ambitie om datasoevereiniteit terug te winnen. Zo moet Europa een internationale datahub worden. Deze beleidsdoelen vereisen een modern juridisch raamwerk in de vorm van de Europese Data Act en de Law of AI. Nieuwe wetgeving wordt in de loop van 2021 verwacht. Het is cruciaal dat de Data Act een expliciet recht op dataprocessing bevat.

Technologie is niet neutraal
Tegelijkertijd kan de architectuur van digitale systemen de sociaal-maatschappelijke impact van digitale transformatie reguleren. Een digitaal inclusieve samenleving moet technologie actief vormgeven. Technologie an sich is namelijk nooit neutraal. Maatschappelijke en ethische waarden zoals transparantie, vertrouwen, gelijkheid, rechtvaardigheid, controle en cybersecurity moeten worden ingebouwd in het design van AI-systemen en de benodigde trainingdatasets, vanaf de eerste regel code.

Een Nederlandstalige column over de kansen en uitdagingen van AI & Data regulering is gepubliceerd op platform VerderDenken.nl van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence