17-01-2019

Publicatie resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken. De meest recente meting toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van de IV-standaarden medio 2018. Ook zijn in de meting de individuele testresultaten van 563 domeinnamen van overheidsorganisaties terug te vinden. Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2018.

Uitkomsten

Uit de meting van september 2018 blijkt dat de adoptie opnieuw is gegroeid. Als we kijken naar de verschillende afspraken dan zien we voor de eerste afspraak (adoptie IV-standaarden) een groei naar 87%. Ter vergelijking: begin dit jaar was het nog 80%. Voor de tweede afspraak (meest veilige configuratie van websites) is de adoptie gestegen naar 85%, begin dit jaar was het 78%. Voor de derde afspraak (meest veilige configuratie van mail) dan is de adoptie momenteel 59%. Hierover zijn geen eerdere gegevens beschikbaar. We zitten nog niet op de 100%, maar wel leiden de afspraken tot een sterke adoptie-impuls.

Best scorend

Als we kijken naar de verschillende overheidslagen scoren de gemeenten overall gezien het beste. Daarnaast scoren de waterschappen als eerste sector 100% op een individuele standaard (TLS).

Digitale Magazine

Benieuwd naar verdere resultaten van de meting IV-standaarden? U leest het in het magazine! Voor meer informatie over de meting informatieveiligheidstandaarden kijk hier  en bij vragen of opmerkingen, neem contact met op met info[@]forumstandaardisatie.nl.