21-06-2018

Pubers en social media: Marjolijn Bonthuis geeft tips in Vriendin

Hoe ga je om met pubers en social media? Laat je ze vrij? Hebben ze recht op privacy? Of hebben ze toch wat begeleiding en sturing nodig? ECP’s adjunct-directeur en programma-manager van het Safer Internet Centre, Marjolijn Bonthuis, vertelt er over in het magazine Vriendin.

“Sociale media leggen druk op kinderen. Niet meedoen is geen optie. Bagatelliseer het niet en help jongeren door betrokken te blijven.”

  Sinds 2006 fungeert ECP als Safer Internet Centre in Nederland, samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en sinds 2015 ook met netwerkorganisatie Mediawijzer.net. Meer informatie over het Safer Internet Centre leest u hier.