De werkgroep Artificial Intelligence (AI) was opgericht met als doel een platform te bieden voor de ethische en maatschappelijke discussie over AI en een handreiking te bieden voor verantwoorde toepassing van AI in organisaties. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was de initiatiefnemer van deze werkgroep.

AI Impact Assessment

Na vragen van het bestuur en ECP-deelnemers om een leidraad voor het omgaan met de diverse aspecten van AI heeft ECP deze werkgroep opgericht. Het heeft een lange geschiedenis: in 2006 schreef de werkgroep de ‘handreiking voor gedragsregels autonome systemen’, die vooral inging op de juridische aspecten. Aanleiding waren de autonomous agents die destijds hun intrede deden. In 2016 is de werkgroep opnieuw samengebracht vanwege de snelle ontwikkeling van AI en de daarbij horende ethische en maatschappelijke discussie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de publicatie van de AI Impact Assessment (AIIA) in 2018: een praktische handreiking om AI op een verantwoorde en ethische manier toe te passen in organisaties.  

Resultaten

De resultaten van de werkgroep zijn: de white paper over AI, de AI Impact Assessment, het essay Toezicht met algoritmen en het essay AI en mensenrechten.

Rol ECP  

ECP had een faciliterende en inhoudelijke rol. We brachten de experts en deelnemers van ECP samen in werkgroepen en activeerden hen om content en feedback te leveren voor de publicaties. De eindredactie van de publicaties lag ook bij ECP. 

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken Deelnemers