De werkgroep Artificial Intelligence (AI) is opgericht met als doel een platform aan te bieden voor de ethische en maatschappelijke discussie over AI en een handreiking te bieden voor verantwoorde toepassing van AI in organisaties. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de initiatiefnemer van deze werkgroep.

AI Impact Assessment

Na vragen van het bestuur en ECP-deelnemers om een leidraad voor het omgaan met de diverse aspecten van AI heeft ECP deze werkgroep opgericht. Het heeft een lange geschiedenis: in 2006 schreef de werkgroep de ‘handreiking voor gedragsregels autonome systemen’, die vooral inging op de juridische aspecten. Aanleiding waren de autonomous agents die destijds hun intrede deden. In 2016 is de werkgroep opnieuw samengebracht vanwege de snelle ontwikkeling van AI en de daarbij horende ethische en maatschappelijke discussie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de publicatie van de AI Impact Assessment (AIIA) in 2018: een praktische handreiking om AI op een verantwoorde en ethische manier toe te passen in organisaties.

White papers

Een belangrijk doel op dit moment is het realiseren van een serie white papers die illustreren hoe de vraag naar verantwoorde toepassing van AI in diverse domeinen speelt en hoe de AIIA daar een rol in kan spelen. Er wordt gewerkt aan white papers over overheidstoezicht met AI, mensenrechten en AI en de verantwoorde toepassing van AI in de zorg en het onderwijs. De white papers bieden een bijdrage aan dit debat. Hiermee kunnen partijen geholpen worden nader duiding te geven aan facetten.

Agenderen

Daarnaast faciliteert de werkgroep deelnemersbijeenkomsten waarin de white papers worden gepresenteerd en besproken. Daarbij is het doel de verantwoordingsvraagstukken te agenderen op het gebied van beleid, politiek, bij de makers van AI-toepassingen en de eindgebruikers.

Resultaten

De resultaten van de werkgroep zijn op dit moment de white paper over AI, de AI Impact Assessment, het essay Toezicht met algoritmen en het essay AI en mensenrechten.

ECP

ECP heeft een faciliterende en inhoudelijke rol. We brengen de experts en deelnemers van ECP samen in werkgroepen en activeren hen om content en feedback te leveren voor de publicatie. Het eindredactionele werk rondom de publicatie ligt ook bij ECP.

Betrokken ECP'ers

Daniël Frijters

Jelle Attema

Betrokken Deelnemers