Anti-DDoS-Coalitie

De Nederlandse anti-DDoS-Coalitie is een publiek-privaat samenwerkingsverband tegen Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen. Overheden, internetproviders, internet-exchanges, academische instanties, non-profitorganisaties en banken werken samen met als doel DDoS vanuit verschillende hoeken te onderzoeken, kennis te delen en te bestrijden.

Rol ECP

ECP faciliteert de samenwerking tussen de coalitiepartijen vanuit een projectsecretaris- en coördinatierol en levert daarbij projectondersteuning, communicatie- en coördinerende werkzaamheden in samenspraak met de verschillende werkgroepen van de coalitie.

Wilt u meer weten over de coalitie kijk dan op de website van de coalitie: www.nomoreddos.org. of neem contact met de coalitie op via antiddoscoalitie(@)ecp.nl.

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Esther Van den Neste

Derk Henderson