Samenwerken voor Future Networks en Services

  • workshop

Peter Goeijers van Ericssons vertelt over hoe toekomstige netwerken steeds verder integreren met de uiteindelijke toepassingen. De apparatuur maakt steeds meer onderdeel uit van het samenspel van IOT, Cloud en AI, de leverancier is hierdoor meer dan ooit een schakel in een keten waardoor meer samenwerking noodzakelijk is. Pascal Heijnen van TNO schetst de noodzaak aan samenwerking rondom 5G en next generation networks om te kunnen coordineren hoe en waar research en innovatie gestimuleerd wordt en waardoor we voldoende kennis kunnen ontwikkelen om als samenleving bewuste keuzes te maken ten aanzien van gebruik en doorontwikkeling van 5G en beyond technologie.

Datum: woensdag 18 november
Tijd: 15.40-16.25 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.


Betrokken Sprekers

Ir. Pascal Heijnen

Peter Goeijers