06-10-2020

Overzicht festivalweek

Van  dinsdag 17 t/m donderdag 19 november organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving samen met haar partners een online meerdaags event over de digitale samenleving in stroomversnelling.

Dinsdag 17 November | 14.00 – 17.00 uur | Livestream Nieuwspoort
De digitale samenleving heeft zich kunnen bewijzen het afgelopen half jaar, maar echt vat erop hebben we nog niet. Hoe houden we de digitale kwaliteit van onze samenleving op peil en welke stappen moeten we hiervoor zetten? ECP speelt op deze actualiteit in door in debat te gaan met kamerleden in Nieuwspoort Den Haag. Voorafgaand wordt een jongerendebat georganiseerd in samenwerking met het NL IGF.

Woensdag 18 november | 13.00 uur – 17.00 uur | Livestream Fokker Terminal
Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken. Kom deze middag meer te weten over de rol van technologieën als AI en Blockchain in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen; en de unieke Nederlandse wijzen van publiek-private samenwerking. Naast een plenair programma verzorgen verschillende coalities en allianties een (online) sessie. Ook vindt deze dag het kick-off event van Team dutch digital delta plaats.

Donderdag 19 november | 13.00 – 17.00 uur | Livestream Fokker Terminal
Op donderdag 19 november presenteert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, samen met partners, een visie op de digitale samenleving in stroomversnelling. De hoofdthema’s die centraal staan zijn Ethiek, Veilig & Vertrouwen en Digitaal in staat.

Alle festivaldagen worden afgesloten met louterende woorden van stand-up filosofe Laura van Dolron.

Bekijk de nieuwste sessies op onze programma-pagina.

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseerde ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners het ECP Jaarfestival: een online meerdaags event over onze digitale same... + Meer over ECP Jaarfestival