16-06-2010

Programma Bureau Nederland Open in Verbinding stuurt open brief aan het nieuwe kabinet

Tijdens het NOiV Jaarcongres op 18 maart jongstleden, is tijdens het zaaldebat besproken welke ambities het nieuwe kabinet zou moeten hebben op het gebied van ‘open’ IT. Samen met onder meer de bestuurderstafel decentrale overheden en de voorlopersbijeenkomsten is het zaaldebat van 18 maart de inspiratiebron geweest voor de NOiV ambassadeurs Erik Gerritsen en Frans Nauta om een open brief te schrijven aan het nieuwe kabinet.

 
In de open brief is een vijftal stappen (‘prikkels’) benoemd die de implementatie en adoptie van het NOiV-beleid de komende jaren een noodzakelijke impuls moeten geven. Daarbij gaat het onder meer om ‘Implementatie van open standaarden en open source software aanjagen en ondersteunen’; ‘bouwen aan infrastructuur voor samenwerking’; ‘professionaliseren van standaardisatieproces’.

De complete brief is te vinden op: http://noiv.nl/files/2010/06/openbriefaanhetnieuwekabinet.pdf