16-01-2013

Privacychecker vertelt of u al dan niet boete kunt verwachten

Op 14 januari jongstleden lanceerde deelnemer Considerati de website www.privacychecker.nl. Via deze site is het mogelijk om direct gratis en anoniem inzicht krijgen in de privacyrisico’s van uw producten en diensten. Ook kunt u berekenen hoe hoog de boete is die u mogelijkerwijs te wachten staat wanneer de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt. 

 

Privacychecker.nl bestaat uit een drietal tools. Allereerst biedt de site een Privacy Impact Assessment Quickscan waarmee organisaties kunnen inschatten hoe risicovol hun nieuwe product of dienst is vanuit privacyoogpunt. Ten tweede biedt de site een Wbp quickscan. Hiermee kunnen organisaties snel toetsten of zij al dan niet in strijd handelen met de Wet bescherming persoonsgegevens. Tenslotte kunnen organisaties met de ‘privacy boetemeter’ bekijken hoeveel boete zij maximaal kunnen krijgen wanneer de nieuwe Europese Data Protectie Verordening wordt ingevoerd. Alle resultaten van www.privacychecker.nl worden aangeboden in een rapport dat gratis en volledig anoniem te downloaden is.

 

Voor een nieuwsitem over dit initiatief zie: http://www.rtl.nl/xl/#/u/0910a10c-3ad7-31b1-9b74-14800b61823a/ .