21-11-2016

Privacy in de praktijk

ECP organiseert sinds jaar en dag een publiekprivate dialoog over privacy. Zo heeft de publiekprivate werkgroep Privacy in de Praktijk vormgegeven aan een cookieprotocol en een transparante privacyvoorwaarden tool. Zie de standaardverklaring hier. Meer informatie over de werkgroep Privacy in de Praktijk: Esther Mieremet (esther.mieremet [@]ecp.nl)