15-04-2013

Privacy in de praktijk: werkgroep van start n debatbijeenkomst gepland

Op 28 maart jl vond de eerste werkgroepbijeenkomst Priacy in de Praktijk plaats. En op 10 juni aanstaande organiseert ECP een debatbijeenkomst over ePrivacy.

 

Deze drukbezochte sessie gaf ECP ruim voldoende aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en voortvarend aan de slag te gaan met het tot stand brengen en breed uitdragen van concrete hulpmiddelen voor bedrijven, die op verantwoorde wijze omgaan met gegevens van klanten en hier transparant over willen zijn. 

 

Aansluitend op deze thematiek organiseert ECP op 10 juni een debatbijeenkomst over ePrivacy. De vraag die centraal staat: wat moet er concreet gebeuren bij bedrijfsleven en overheid om de klant en burger meer transparantie en meer waarborgen voor de privacy bieden; dat bijv. belangrijke concepten als privacy by design worden doorgevoerd? Overheid, wetenschap en bedrijfsleven delen hun visie en praten mee over de praktijk van technologische innovaties, nieuwe bedrijfsprocessen & communicatiestrategieën, die ten doel hebben verantwoord om te gaan met klantgegevens. Onder andere Kees Verhoeven (D66), Brenno de Winter, Qiy, UPC, PI Lab en TNO dragen inhoudelijk bij aan het middagseminar (13.30 – 17.00 uur).

Meer informatie volgt binnenkort op deze website!