23-10-2012

Prins van Oranje bezoekt jaarcongres ECP

Leidschendam, 23 oktober 2012 – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is donderdagmorgen 15 november 2012 aanwezig bij het ochtendprogramma van het Jaarcongres ECP in het Circustheater in Scheveningen. De opening van het congres wordt verzorgd door de heer E. Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In zijn openingstoespraak gaat hij in op de unieke gezamenlijke aanpak van veiligheid in Nederland, hoe de overheid omgaat met cyber security, wat de grootste uitdagingen zijn en hoe het bedrijfsleven bijdragen kan aan een veilige digitale samenleving.

De Prins bezoekt het jaarcongres in zijn hoedanigheid als lid van de Raad van Advies van ECP (Platform voor de Informatiesamenleving). Naast het bijwonen van de toespraak, is de Prins aanwezig bij een paneldiscussie over online veiligheid in Nederland. Na het plenaire deel van het programma woont hij een demonstratie bij van meldknop.nl. Deze site is voor en door jongeren ontwikkeld voor hulp bij problemen op internet. Tot slot ontmoet de Prins leden van de digiraad, de jongerenraad van ECP, om te praten over veilig internet voor kinderen en tieners.

Tijdens het Jaarcongres ECP komen diverse thema’s in relatie tot ICT en de informatiesamenleving aan bod, zoals de Nederlandse concurrentiekracht, cyber security, privacy, maatschappelijke acceptatie van diensten, digitale vaardigheden en interoperabiliteit. Deelnemers, afkomstig uit bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen, kunnen deelnemen aan diverse sessies. De plenaire opening van het congres staat dit jaar in teken van cyber security vanwege de Alert Online Week, waarin het Nationaal Cyber Security Centrum, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en ECP hoofdpartners zijn.