01-06-2011

Prins van Oranje bezoekt internettende senioren

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft dinsdagochtend 31 mei – vanuit zijn functie als lid van de Raad van Advies van ECP-EPN – een cursuslocatie van SeniorWeb bezocht in verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde (Friesland). SeniorWeb stimuleert deelname van vijftigplussers aan de informatiemaatschappij. De Prins heeft een bijeenkomst van het project ‘Ontdek Internet’ bijgewoond waarbij senioren de mogelijkheden van het internet leren ontdekken.

SeniorWeb is een vereniging met 120.000 leden. De organisatie verzorgt op 415 locaties in Nederland cursussen en workshops die senioren leren omgaan met de computer en de mogelijkheden op internet. De docenten, allen vrijwilligers bij SeniorWeb, zijn zelf senior. Daarnaast biedt SeniorWeb ondersteuning door onder andere computerhulp via internet, telefoon en aan huis.

Het project ‘Ontdek internet’ van SeniorWeb wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Digivaardig & Digibewust. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om het aantal mensen dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en om het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, Microsoft, NVB, IBM, NVPI, SIDN en Ziggo). SeniorWeb heeft zitting in de programmaraad van Digivaardig & Digibewust.