01-12-2009

Presentaties en foto’s jaarcongres online!

Wilt u graag nog een van de presentaties van 26 november jongstleden terugzien? Of heeft u een presentatie niet kunnen bijwonen maar bent u wel benieuwd naar de inhoud? U kunt de presentaties van de diverse sprekers op de website van het jaarcongres bekijken en downloaden. En bekijk ook de foto’s en een video die gemaakt zijn tijdens het jaarcongres.

 

Jaarcongres ECP-EPN een succes!
ECP-EPN kijkt terug op een zeer geslaagd congres op een moderne en frisse locatie met een goed inhoudelijk programma. Ruim 400 mensen hebben een bezoek gebracht aan het congres.

 

Vanuit verschillende invalshoeken zijn tijdens het Jaarcongres de vele kansen en uitdagingen voor onze informatiesamenleving besproken.: hoe kan ICT bijdragen aan de verbetering van processen binnen de overheid, het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs etc.?

 

Onderwerpen als duurzaamheid & ICT, zorginnovatie, slimme overheidsdienstverlening, digitale vaardigheden, virtual community policing, privacyvraagstukken, vertrouwen in digitale dienstverlening, OpenID, IPv6, location bases services en eHerkenning kwamen aan bod tijdens de drie themaprogramma’s: De Maatschappij, De Techniek en De Toekomst.

 

Tijdens het themaprogramma De Maatschappij werd aandacht gevraagd voor ontwikkelingen in de digitale samenleving, voor landelijke initiatieven om Nederlanders te laten aanhaken bij deze samenleving en voor Europese ontwikkelingen op het gebied van eInclusion em media literacy. Zo vertelde Finse Sergeant Marko Forss over de effecten van virtual community policing en ging Margreet de Vries (Stichting Lezen & Schrijven) in op de aanpak van duurzame digitale participatie van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

 

Nieuwe ICT-toepassingen en de slimme inzet en optimale benutting ervan kwam aan bod tijdens het themaprogramma De Techniek. Hier ging Yme Bosma (Hyves) in op online identiteiten en welke mogelijkheden dit biedt voor bedrijven en vertelde Aarnout Mijling (9292 Reisinformatiegroep) over locatie gebaseerde diensten. Tenslotte werden de IPv6 Awards uitgereikt aan de beste IPv6 implementaties. 

 

Tijdens het themaprogramma De Toekomst werd de congresbezoeker een beeld geschetst van smart in de toekomst. Daarbij was aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid & ICT, zorg innovatie en intelligente overheidsdienstverlening. In dit thema werden de resultaten van de enquête Werk in Balans 2009 van ECP-EPN gepresenteerd en overhandigde Wim Deetman het tien puntenplan Visie op flexibel werken aan Richard Steenborg (voorzitter Vakcentrale MHP) aan. Ook gingen experts met elkaar en met de zaal in gesprek over de randvoorwaarden bij de invoering van smart services.

 

De dag besloot met plenaire speeches van onder anderen staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) en Harry van Dorenmalen (IBM). Tenslotte presenteerde Roger van Boxtel (voorzitter ECP-EPN) een visie over hoe ECP-EPN zich samen met overheid, bedrijfsleven en de maatschappij inzet om doorbraken te organiseren voor een smart Nederland.

 

Presentaties die gegeven zijn tijdens de themaprogramma en het plenaire programma zijn hier te vinden.