27-11-2009

Presentatie Tienpuntenplan ECP-EPN/Telewerkforum

“Werknemers zouden het wettelijke recht moeten krijgen om te telewerken, net zoals zij het recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur.” Dit zei MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg in reactie op het Tienpuntenplan Flexibel Werken van het ECP-EPN en het Telewerkforum. Hij kreeg dit plan aangeboden door Wim Deetman, lid Raad van Advies ECP-EPN, tijdens het Jaarcongres van ECP-EPN op 26 november jongstleden.

 

 

Het is wettelijk geregeld dat werknemers recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. Zo’n recht zou ook aan werknemers moeten worden gegeven om flexibel te kunnen omgaan met de werklocatie. “De MHP is er voorstander van dit tussen werkgever en werknemer onderling te regelen. Maar een wettelijke regeling kan fungeren als stok achter de deur en een bredere toepassing bevorderen. Daar hebben werkgever en werknemers baat bij, zeker als rekeningrijden wordt ingevoerd”, stelde Steenborg.

 

 

In het Tienpuntenplan geven ECP-EPN en het Telewerkforum onder meer aan dat fiscale regels en arbo-regels moeten worden vereenvoudigd om flexibel werken te bevorderen. Verder zouden werkgeversorganisaties en vakbonden in de komende cao-seizoenen serieus werk moeten maken van de aanbeveling ‘Mobiliteit en Telewerken’ van de Stichting van de Arbeid. Een wetenschappelijke begeleidingsgroep dient criteria op te stellen voor de meting van de productiviteitsgroei en de beoordeling van andere effecten van flexibel werken naar tijd en plaats, omdat resultaten van lopende projecten nu niet te vergelijken zijn. Het volledige plan is te vinden op de website van ECP-EPN.

 

 

 

 

Wim Deetman (lid Raad van Advies ECP-EPN) biedt Richard Steenborg (Vakcentrale MHP) het Tienpuntenplan Flexibel werken aan. Steenborg nam het plan in ontvangst mede namens de vakcentrales FNV en CNV.