25-09-2017

Positive Online Content Awareness Week van start

Deze week, van 25 t/m 29 september, vindt het hoogtepunt plaats van de internationale Positive Online Content Campaign (POCC): de POCC Awareness Week. De perfecte gelegenheid om het belang te onderstrepen van toegang tot kwalitatieve, positieve online content en ervaringen voor kinderen t/m 12 jaar. De campagne is een initiatief van het Europese Insafe netwerk van Safer Internet Centres (SICs) en het voormalige POSCON thematic network.

Positive online content

Onder positive online content wordt verstaan: digitale content gericht op kinderen, die het hen mogelijk maakt te leren, plezier te hebben, een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen, hun deelname in de maatschappij te vergroten en om hun éigen positieve content te maken en verspreiden. Dergelijke content biedt kinderen en jongeren betere online ervaringen wat uiteindelijk resulteert in een geïnformeerde, betrokken en digitaal geletterde generatie burgers.

Activiteiten & initiatieven

De campagne richt zich d.m.v. bijvoorbeeld blogartikelen, video’s, een webinar en Twitter chats iedere dag op een specifieke groep: kinderen (25 september), leraren en onderwijsprofessionals (26 september), ouders en opvoeders (27 september), contentmakers en -aanbieders (28 september) en nationale initiatieven (29 september).

Rond de campagne is een speciale website opgezet met informatie en vele voorbeelden van positieve online content. Vanuit Nederland zijn dat de MediaMasters Game, Media Ukkie Land, het Nationaal Media Paspoort en de Jeugdkrakercompetitie.

Lees meer op de campagnewebsite en Twitter mee met #positivecontent.

Safer Internet Centre Nederland

Sinds 2006 fungeert ECP als Safer Internet Centre in Nederland, samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en sinds 2015 ook met netwerkorganisatie Mediawijzer.net. Ondersteund door de Europese Commissie (Better internet for Kids programma, DG Connect) en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees hier meer.