15-03-2017

PLDN Symposium 5 jaar Linked Data in Nederland

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar en dat werd op dinsdag 7 maart gevierd met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: wat is er gerealiseerd en wat zijn de uitdagingen voor de nabije toekomst? Een terugblik…

“Ik daag u uit”

Na een hartelijk welkom en felicitaties door het Ministerie, volgden twee sprekers die, niet alleen complimenten gaven maar ook ingingen op de uitdagingen voor de Linked Data community. Erik Jonker van het Bureau Digicommisaris en Noud Hooyman van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu daagden het Platform Linked Data uit om beslissers en hun adviseurs duidelijk te maken wat Linked Data kan: “wat kunnen we nu, wat we zonder Linked Data niet konden?”. Beslissers moeten weten, net zoals van andere techniek, welke problemen ze met Linked Data kunnen oplossen, de nieuwe mogelijkheden leren kennen en de beperkingen. De Linked Data community moet deze communicatieslag nu gaan maken..

BAG als Linked Data

Janette Storm, van het Kadaster, pakte deze uitdaging op: zij lichtte toe dat het Kadaster de BAG (basisadministratie adressen en gebouwen) als Linked Data en API’s gepubliceerd heeft. Locatiedata moeten vaak worden gecombineerd met andere data. De uitvoering van de omgevingswet, waar het Kadaster een centrale rol in speelt, is eigenlijk niet meer mogelijk zonder Linked Data. In dit domein zijn veel verschillende datasets. Zoals beleidsstukken, voorlichting, jurisprudentie en uitvoeringsaanwijzingen. Door ze te koppelen op betekenisniveau aan wet- en regelgeving creëer je samenhang. Door relaties zichtbaar te maken, kan Linked Data ook fungeren als lijm tussen de basisregistraties en zijn er nieuwe checks mogelijk op mogelijke fouten en inconsistenties. Tegelijkertijd bieden de basisregistraties een solide ondergrond om Linked Data tot bloei te laten komen.

Als de nood aan de man is

De relevantie van Linked Data werd op een andere manier geïllustreerd door brandweerman Bart van Leeuwen. Hij liet zien aan de hand van een incident waar zijn collega’s die ochtend bij betrokken waren, hoe weinig een brandweerman weet over het pand dat hij binnentrekt en hoe snel zij moeten beslissen met de voor hen beschikbare data. En hoe frustrerend het is te weten dat de mogelijk levensreddende informatie er wel is. Alle hulpdiensten en stakeholders krijgen bij gebrek aan alternatieven op dit moment ongeveer dezelfde geaggregeerde mix van informatie waarvan herkomst en betrouwbaarheid vaak onduidelijk is. Rond een incident is vaak chaos, waardoor de “normale” manieren om informatie te vinden niet werken. De huidige databases kunnen niet overweg met deze onzekerheid en informatie kan niet doelmatig vanuit de behoefte van de brandweerman worden gefilterd en op betekenis voor hem worden geanalyseerd. Bart werkt mee aan het Europese ARE3NA pilot die de voor de brandweer relevante INSPIRE databestanden op een voor de brandweer manier relevante manier met Linked Data ontsluit.

Succesvolle voorbeelden

Linked Data in Nederland lustrumboekNa de pauze kwamen succesvolle voorbeelden uit diverse domeinen aan de orde: zoals de geo-, pharma-, erfgoed-, wetenschappelijke en culturele sector en de wet- en regelgeving (basisregistraties). Tegelijkertijd illustreerden de casussen dat het platform verbreding nodig heeft: veel sectoren hebben baat bij Linked Data, maar weten nog niet wat het is. Het lustrum-boekje, “Linked Data in Nederland”, dat door Erwin Folmer werd overhandigd aan Rob van de Velde (directeur van Geonovum), bevat tal van deze voorbeelden.

Nieuwe fase, nieuwe trekkers

Aan het einde van de middag droeg Rob van de Velde het PLDN-stokje over aan Jan Wester, van het Big Data Value Center. Het BDVC neemt de rol van Geonovum over en wordt het “clubhuis” van PLDN. Het BDVC verbindt veel partijen die rond Data actief zijn: hetzij als vrager, hetzij als aanbieder van oplossingen en techniekproviders. Juist veel MKB-ers en ZZP-ers maken deel uit van de achterban van het BDVC en maken gebruik van de gedeelde faciliteiten. De communicatie-rol van Geonovum zal door ECP worden overgenomen: ECP zal het eigen netwerk inzetten om kennis van toepassingsmogelijkheden van Linked Data in andere sectoren te vergroten en zal met platformleden samenwerken om de bekendheid van Linked Data onder bestuur en management te vergroten.

Bier en data

De bijeenkomst werd op humoristische wijze afgesloten met een presentatie van Dimitri van Hees, data-architect en medeoprichter van een bierbrouwerij. Uit eigen ervaring schetste hij wat erbij komt kijken om een nieuw bier op de markt te brengen en welke onmetelijke hoeveelheid data aan het brouwproces te verbinden is. Geen betere use-case om de betekenis van Linked Data duidelijk te maken, vond Van Hees. Geen betere manier om het symposium mee af te sluiten, vonden de bezoekers.

Proost op de volgende fase!