26-10-2011

Platform Open Data voor eerste keer bijeen

Op dinsdag 27 september jl. vond een eerste bijeenkomst plaats van het Platform Open Data. Onderwerp van discussie waren de doelen en vervolgstappen van het platform. 

Het platform Open Data heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de mogelijkheden die hergebruik van overheidsdata biedt. Middel is bedrijven die open data willen hergebruiken bij elkaar te brengen en met elkaar antwoorden te vinden op onderstaande vragen:

1. Welke datasets zijn in potentie interessant voor het bedrijfsleven?
2. Hoe kunnen de data op een zodanige wijze toegankelijk gemaakt worden, dat de ondernemer er een solide verdienmodel op kan bouwen?
3. Welke goede voorbeelden dan wel nieuwe verdienmodellen zijn er (denkbaar)?

De antwoorden op deze vragen vanuit het platform kunnen input zijn om overheden en bedrijfsleven te informeren en hen over de streep te trekken databases te openen, dan wel er toepassingen mee te bouwen.
 

Tijdens een interesseronde onder de aanwezige partijen werd duidelijk dat er al groepen bedrijven interesse hebben in de volgende datasets:
• reisinformatie,
• informatie van de RDW,
• geo-informatie en
• water- en weerinformatie.

Partijen kunnen zich bij ECP-EPN aanmelden (via info@ecp-epn.nl) voor de datasets zodat hier inventarisaties gedaan kunnen worden over voorwaarden voor hergebruik en mogelijk pilots georganiseerd kunnen worden in overleg met de leveranciers (overheidsorganisaties) van die open data. Centraal in de inventarisaties staat: welke barrières worden er momenteel waargenomen (juridisch, kwaliteit data, technische beschikbaarheid) en wat zijn de verwachtingen over toekomstige beschikbaarheid van overheidsdata.


Lancering platform
16 november wordt het platform open data officieel gelanceerd tijdens het ICT Delta congres (www.ictdelta2011.nl). Het is de bedoeling  om elkaar ook online te kunnen treffen en niet alleen met fysieke bijeenkomsten. Het principe hierbij is dat we niet noodzakelijkerwijs een nieuw platform moeten bouwen maar dat we wellicht bij een bestaand online platform/community kunnen aansluiten. Dit wordt verder onderzocht.