21-02-2019

Platform Linked Data Nederland verkent of er interesse bestaat voor een Solid werkgroep - Controle over je eigen data

Solid is een internationaal initiatief, waarbij mensen als Tim Berners-Lee en Ruben Verborgh betrokken zijn. Bij dit initiatief worden de standaarden en tooling gedefinieerd die nodig zijn voor Social Linked Data (Solid). De intentie van Solid is om een nieuwe verbeterde versie van het internet te maken, waarbij de gebruiker de controle heeft over zijn eigen persoonlijke data. Om deze controle te waarborgen wordt persoonlijke data in Personal Operational Data Stores (PODS) opgeslagen. Afhankelijk van hoe een gebruiker het organiseert kan een data eigenaar één of meerdere PODS hebben om zijn persoonlijke data te bewaren en te  delen met anderen. Een MijnHuisPOD, MijnOnderwijsPOD, MijnZorgPOD, of MijnFinancienPOD zouden mogelijkheden van deze nieuwe technologie kunnen zijn. Gebruikers kunnen ook PODS hebben die meer in de hobby en social media sfeer voorkomen, zoals een MijnAutoPOD, MijnMuziekPOD of MijnFotoPOD.

Linked Data

Solid gaat ervan uit dat PODS gerealiseerd worden met behulp van Linked Data, zodat deze data via het internet makkelijk met anderen gedeeld kunnen worden. Wie, wat mag gebruiken of kan aangeven wordt dan vervolgens met behulp van een ‘MijnPersmissies’ faciliteit gerealiseerd. Platform Linked Data Nederland ziet dat een aantal onderwerpen bij Solid nog behoorlijk in de kinderschoenen staan. Denk bijvoorbeeld aan de alternatieven voor MijnPermissies en de mogelijkheden om data weg te kunnen schrijven in PODS. Verder merkt het platform op, dat bij het internet de data vooral gelezen wordt en dat de schrijf-mechanismen voor verbetering vatbaar zijn.

Mee doen?

In het onderwijs en de zorg zijn al initiatieven om Solid of aanverwante oplossingen te verkennen. Gaat iedereen voor zichzelf het wiel op dit gebied uitvinden of kunnen wij de krachten bundelen binnen een PLDN-werkgroep? De werkgroep is dan bedoelt om voorzieningen te bedenken en voor een deel te realiseren, zodat die op grote schaal hergebruikt kunnen worden. Bent u geïnteresseerd om hieraan mee te werken?  Neem dan contact op met het platform via platformlinkeddatanl@gmail.com.