14-08-2012

Pilot Linked Open Data

Het is van belang om aan elkaar gerelateerde informatie uit verschillende overheidsregistraties, met betrekking tot open data, uniform op het web te ontsluiten. Doordat er op meerdere plaatsen wel open data gepubliceerd worden, maar een gemeenschappelijk referentiekader voor ontsluiting ontbreekt, is de Pilot Linked Open Data geïnitieerd. Het ontbreken van een referentiekader leidt voor overheden vaak tot drempelvrees om open data te publiceren. Het doel van deze Linked Open Data (LOD) pilot is dan ook om met een integrale aanpak van datapreparatie, met het linken van data tot toepassing, aan het werk te gaan.

 

Op 19 september wordt een kick-off bijeenkomst van de Pilot Linked Open Data georganiseerd, van 9:00-15.20 uur in De Observant in Amersfoort. Wilt u hier bij aanwezig zijn? Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst:  http://www.geonovum.nl/dossiers/linkedopendata

 

 

Meer info:

De uitvoering van de pilot kent drie actielijnen. De teams per actielijn worden bepaald tijdens de kick-off op 19 september:

 

Actielijn techniek & standaarden:

De standaard voor Linked Data biedt veel potentie en is daarmee een belangrijk onderdeel van de pilot. Andere technisch inhoudelijke vraagstukken rond LOD zullen tevens onderwerp zijn binnen deze actielijn. Bijvoorbeeld een strategie voor de omgang met unique idenfiers (URIs: belangrijk voor het kunnen linken) is een te verwachte uitkomst. De verkregen inzichten kunnen vervolgens leiden tot algemene afspraken en afgesproken standaarden voor ontsluiting van open data op het web.

 

Actielijn aanbod:

Welke open data is beschikbaar, en welke zouden mogelijkheden bieden om te “linken”. Uiteraard vindt hierbij afstemming plaats met de actielijn toepassingen om te bepalen welke databehoeften er zijn vanuit de gebruiker geredeneerd. De aangeboden linked data zal worden ontsloten op basis van de aanpak ontwikkeld door de actielijn techniek & standaarden.

 

Actielijn toepassingen:

Om richting te geven aan de toepassingen zullen communities worden gevormd. Hier komt de data (informatie) en vraag bij elkaar rondom bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld zorg, openbare orde en veiligheid, etc.). Er kunnen bijvoorbeeld challenges voor toepassingen met linked data worden georganiseerd. Aanbod en vraag zullen door samen te werken in de pilot, al doende op elkaar worden afgestemd.

 

De uitvoering van de pilot ligt nadrukkelijk bij de deelnemende partijen uit zowel de wetenschappelijke, publieke als private sector. Het is een pilot die voor iedereen is opengesteld in deelname. Elke deelname is welkom, sommige deelnemers zullen actief aan een activiteit deelnemen (werken), anderen zullen vooral deelnemen om inzicht te krijgen in LOD (kennis halen / brengen). De partijen die deelnemen zijn ondermeer: Geonovum, Forum Standaardisatie, Hack de Overheid, Gemeente Amersfoort, Gemeente Nijmegen, IPO, Kadaster, KING, Geobusiness Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stelsel van Basisregistraties.

 

De pilot voor LOD heeft als uitvoeringsperiode september 2012- augustus 2013.

Omdat de deelnemende partijen zowel aanbieders als gebruikers zijn van open data en de bijbehorende ontsluiting, biedt de pilot de unieke kans om de aanbieders te voeden met nauwgezette wensen van gebruikers.

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Erwin Folmer: e.folmer@geonovum.nl