03-09-2007

PERSBERICHT: Wijzigen Wikipedia door belanghebbenden niet fout

Wijzigen Wikipedia door belanghebbenden niet fout

Het wijzigen van artikelen in Wikipedia door belanghebbenden is niet per definitie fout. Wikipedia benut, evenals vele andere ‘sociale software’, de wisdom of the crowds. De kern van de werkwijze is de volledige openbaarheid van informatie zodat die door alle partijen gecorrigeerd kan worden. Voor de betrouwbaarheid van deze online encyclopedie is dan noodzakelijk dat veranderingen zoals onlangs gedaan door bedrijven, Kamerleden en andere bekende Nederlanders, worden opgemerkt door de ‘community’ en zichtbaar zijn. Die kan zo nodig ingrijpen en is het eindresultaat een zo evenwichtig mogelijke weergave van de feiten.

Dit stelt zegt Tom van der Maas, directeur van EPN – Platform voor de informatiesamenleving in een interview met Dutchcowboys in reactie op de discussie over de betrouwbaarheid van Wikipedia van de afgelopen weken.

Kamerleden van de SP en D66 wijzigden teksten, evenals Prinses Mabel en Prins Friso, en dit leidde tot ophef. “Inderdaad kan iedereen lemma’s wijzigen in deze online encyclopedie. Tegelijk is te zien wie dat doet en wat deze wijzigingen zijn. Daarin schuilt de kracht van Wikipedia", zegt Van der Maas.

Op de online internet-encyclopedie Wikipedia kunnen verschillende mensen samen aan een tekst werken, licht hij toe, waardoor de informatie rijker wordt en een onderwerp van uiteenlopende kanten kan worden belicht. In beginsel is een artikel beter naarmate er meer mensen aan hebben gewerkt omdat dit leidt tot een zekere objectivering. Als je één persoon vraagt om een schatting te maken van bijvoorbeeld iemands lengte dan gaat dat vaak aardig, vraag honderd personen dit te doen en middel de uitkomsten, en de uitkomst is veel accurater. Wikipedia werkt naar analogie daarvan, dankzij de wisdom of the crowds.

Belangrijk noemt EPN daarbij de mogelijkheid om te zien wie wat verandert in Wikipedia. Met die transparantie valt of staat zo’n systeem. “Het ontstaan van de tekst én de bron moeten bekend zijn. Als Kamerleden teksten wijzigen over hun partij krijgt dat extra accent terwijl zij net als anderen het recht hebben te proberen een in hun ogen correcter beeld te schetsen. Het journalistieke principe van hoor en wederhoor. Dankzij internet wordt de wederhoor direct door de betrokkenen zelf ingebracht. Het predikaat censuur is dan onterecht. Belangrijk is dat de  gemeenschap die de encyclopedie benut, meekijkt en op wijzigingen kan reageren. Het medium is zo in hoge mate democratisch. Als conflicten zouden standhouden kan vervolgens de lezer zelf zich een beeld vormen van de opvattingen omdat de verschillende bijdragen in de tekst op het net staan”, stelt de EPN-directeur, die de commotie rond de online encyclopedie over de wijzigingen door bekende Nederlanders overtrokken noemt.

De onlangs gelanceerde Wikiscanner noemt EPN een waardevol instrument om de transparantie en het zelfcorrigerend vermogen van het Wiki-systeem te verhogen. Het platform meent dat de aandacht voor de tekstveranderingen door bekende Nederlanders dan ook een goede zaak is. Die verduidelijkt de werkwijze van Wikipedia. Uiteindelijk komt dit  de objectivering van de inhoud ten goede, stelt EPN.

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl