27-09-2007

PERSBERICHT: Website platform virtuele werelden PVW online

Den Haag, 27 september 2007

Website platform virtuele werelden PVW online

Vanaf vandaag is de website van het Platform Virtuele Werelden online (www.platformvirtuelewerelden.nl). Dit platform wil de kennis en kennisverspreiding (richting media, bedrijfsleven, overheid, brede publiek) bevorderen over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionale interfaces. In dit platform, een initiatief van vier universiteiten en EPN, werken kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen. Ook richt het zich op de maatschappelijke betekenis van virtuele werelden meer algemeen. Deelnemers aan PVW zijn: Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, ING, ABN Amro, Philips, Gemeente Zoetermeer. Via de site van PVW is de kosteloze nieuwsbrief van het platform aan te vragen.

EPN constateert dat de hype rond virtuele werelden en in het bijzonder die rond Second Life, voorbij is. EPN juicht toe dat bedrijven en instellingen vanuit een eerste enigszins ongerichte experimenteerfase in toenemende mate serieuze onderzoeken en projecten opzetten om de zakelijke en communicatieve mogelijkheden van virtuele werelden te ontdekken en toe te passen. Zo is Zoetermeer in overleg met verschillende bedrijven in de stad om invulling te geven aan het virtuele Zoetermeer en wordt nagegaan welke overheidsdiensten er kunnen worden aangeboden. Kennisnet bestudeert de mogelijkheden van virtuele werelden voor het onderwijs en de Haagse Hogeschool gaat met TNO en Microsoft een demo ontwikkelen van het werken in virtuele werelden. Philips Design onderzoekt collaborative design (met de klant producten ontwerpen) en er is een Europese tender uitgeschreven waarop bedrijven kunnen inschrijven om onder meer internationale standaarden te ontwikkelen. Dankzij die standaarden zullen avatars moeiteloos van de ene in de andere virtuele wereld kunnen stappen.

 
EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

Nadere informatie:info@ecp-epn.nl