07-07-2007

PERSBERICHT: Ruim kwart Top-100 Nederlandse bedrijven in virtuele werelden

Ruim kwart Top-100 Nederlandse bedrijven in virtuele werelden

Achtentwintig van de Top-100 Nederlandse bedrijven geven in een onderzoek van EPN aan dat zij actief zijn in virtuele werelden (15) of zakelijke mogelijkheden zien. Ruim eenderde van de respondenten op de EPN-enquête over zakelijke toepassingen van virtuele werelden acht die voor hun bedrijf belangrijk. Tweederde van de respondenten beschouwt virtuele werelden als een volgende stap in de ontwikkeling van internet waarbij van driedimensionale representatie gebruik gemaakt wordt.

Dit blijkt het uit onderzoek van EPN naar de zakelijke toepassingsmogelijkheden van virtuele werelden onder de Top-100 Nederlandse bedrijven. Achtenveertig van de honderd bedrijven reageerden op de enquête. EPN verwacht dat als de totale groep had gereageerd de genoemde aantallen zeker hoger zouden liggen.

Toepassingen zien de ondernemingen op intern gebied op het vlak van communicatie (30 respondenten) en extern ziet men vooral toepassingsmogelijkheden wat betreft werving van personeel en voor coproductie (gezamenlijke ontwikkeling van producten met klanten, 22 respondenten). 29 respondenten geven aan virtuele omgevingen te kunnen gebruiken voor training en profilering.

Met betrekking tot Second Life ziet ruim de helft problemen met de stabiliteit van dat internetplatform en vindt ongeveer tweederde dat de doelgroepen nog te moeilijk te bereiken zijn. Ook maken respondenten zich zorgen over de centrale rol van de bedenker van Second Life, Linden Labs, bij de verdere ontwikkeling van deze virtuele wereld.

Het onderzoek is uitgevoerd door EPN met medewerking van communicatieadviesbureau Pleon.

 

EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

Pleon – een afgeleide van het oud-Grieks voor ‘meer’ – is een Europees communicatieadviesbureau met vestigingen in vijftien landen. Bij Pleon werken in Nederland 65 specialisten op het gebied van pr, public affairs, corporate communications, marketing, change management, risk management en design.

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl