02-06-2008

PERSBERICHT: Ontwikkeling ambient intelligence vraagt om nieuw privacydenken

Leidschendam, 2 juni 2008 –  De snelle ICT-ontwikkelingen vragen om een vernieuwd privacydenken. Hoewel op dit moment een aanpassing van het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens voorbarig is, zijn in de toekomst aanvullende technologische, juridische en organisatorische mechanismen nodig om de privacy en het vertrouwen van de consument te garanderen. Dit stelt ECP.NL, platform voor eNederland,  in haar rapport ‘Ambient Intelligence, persoonsgegevens en consumentenbescherming’. Het rapport is inmiddels door staatssecretaris Heemskerk aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

In het rapport wordt het huidige juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens geanalyseerd en beoordeeld in hoeverre het toegesneden is op de introductie van nieuwe technologieën als de tweede generatie internet, identificatie- en sensortechnologieën en kunstmatige intelligentie. Bij de ontwikkeling van deze technologieën staan gebruiksvriendelijkheid, menselijke communicatie en efficiency centraal en schuift de technologie steeds verder naar de achtergrond van het dagelijks leven (ambient intelligence). Ambient intelligence kent veel voordelen voor de consument, maar heeft ook tot gevolg dat steeds vaker en steeds meer persoonsgegevens worden verwerkt door intelligente ICT-systemen. Dit kan op gespannen voet staan met de privacy van de consument.

 

Om de bescherming van persoonsgegevens ook in de toekomst te waarborgen dienen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën privacybeschermende maatregelen ingebouwd te worden in de techniek (privacy by design). Daarnaast is het van belang dat de consument de technische middelen krijgt om invulling te geven aan zijn rechten. Ook zelfregulering kan een waardevolle verduidelijking bieden voor de algemene bepalingen uit het gegevensbeschermingsrecht. Op organisatorisch niveau dienen maatregelen te worden genomen om de consument te informeren over gegevensverwerkingen en moet de keuzevrijheid van de consument worden gewaarborgd. Op het juridische niveau moet met name de handhaving versterkt worden. Een gedifferentieerd systeem van handhaving via het gegevensbeschermingsrecht, burgerlijk recht en strafrecht verdient daarom nader onderzoek. ECP.NL beveelt ook aan om een brede, maatschappelijk gedragen discussie te voeren over de mogelijkheden om het gegevensbeschermingsrecht met het oog op de ontwikkelingen van nieuwe technologieën en toepassingen te versterken.

 

Het rapport draagt bij aan de discussie rond de bescherming van gegevens van burgers/consumenten in een toekomst waarin steeds meer gegevens worden verwerkt. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp van een klankbordgroep van experts en belanghebbenden. Het rapport is te downloaden via www.ecp.nl.