28-03-2013

PERSBERICHT: Online leeftijdscontrole onvoldoende

Den Haag, 28 maart 2013 – Minderjarigen kunnen via internet gemakkelijk toegang krijgen tot gewelddadige games, films, alcohol en tabak. Toch zijn tal van mogelijkheden beschikbaar voor controle van leeftijd op internet. Deze voorzieningen worden nog onvoldoende benut. Bovendien ontbreekt het vaak aan handhaving. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport  “Online leeftijdsverificatie in Nederland” van ECP – Platform voor de Informatiesamenleving. Het platform pleit voor samenwerking tussen overheid en bedrijven om het gebruik van kwalitatief hoogwaardige beschikbare voorzieningen voor online leeftijdscontrole te verbeteren.

 

De controle van de leeftijd is wettelijk verplicht bij de verkoop van leeftijdgebonden producten, zoals alcohol, tabak, films en computerspellen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor leeftijdscontrole op internet  (16+, 18+). Maar een breed gedragen oplossing dat de privacy van de minderjarige consument respecteert, gebruikersvriendelijk, betaalbaar en betrouwbaar is ontbreekt. ECP acht samenwerking tussen overheid en bedrijven noodzakelijk hier verandering in te brengen en om reeds beschikbare voorzieningen voor identificatie zoveel mogelijk te benutten.

 

ECP en PIMN zien in het rapport tevens een bevestiging van hun standpunt dat leeftijdverificatie op internet direct verbonden is met ontwikkelingen van elektronische identiteiten zoals DigiD en eHerkenning, maar ook met ontwikkelingen die binnen het Privacy en Identity Lab (PI.lab) plaatsvinden. Dat de overheid nog geen werkend systeem voor leeftijdsverificatie met een  elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK) heeft is geen reden om te wachten met leeftijdverificatie op internet, omdat de verificatie systemen voor webwinkels nu al de mogelijkheid bieden voor een (balie)controle met onderliggende wettelijke identiteitsdocumenten.

 

Webwinkels willen hulp van gespecialiseerde service providers
Thuiswinkel.org, waar ruim 1700 webwinkels bij zijn aangesloten, pleit er onder andere voor dat de controles niet verlopen via de webwinkelier maar met hulp van gespecialiseerde digitale identiteit service providers, naar analogie van payment service providers. De digitale identiteit service providers leggen dan de verbindingen met (inter)nationale identiteitgegevensverstrekkers voor de controle van leeftijd en (buitenlandse) afleveradressen.
Het voordeel van externe verificatie van klant- en leeftijdsgegevens voor webwinkels is dat het voldoen aan de complexe regelgeving voor beveiliging, privacybescherming en bewijslast belegd kan worden bij een gespecialiseerde dienstverlener. Doordat klanten via deze service provider inloggen is het voordeel ook dat webshops geen keuzes hoeven te maken tussen verschillende inlogmethodes, een gemak voor beide partijen.
Dit voorstel met een zestal aanbevelingen staat nader uitgewerkt in het position paper e-Identity van Thuiswinkel.org. Deze is te vinden op www.thuiswinkel.org/stream/position-paper-eidentity-thuiswinkel-2013 

 

Over het onderzoek
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Online leeftijdsverificatie op 26 maart, georganiseerd door ECP, in samenwerking met Platform Identity Management Nederland (PIMN). Het onderzoek naar leeftijdsverificatie op internet werd uitgevoerd door Innopay. Het onderzoeksrapport kan hier worden gedownload.