06-05-2008

Persbericht - Nederlandse werknemers willen flexibiliteit

Leidschendam, 6 mei 2008 – Veertig procent van de werknemers werkt flexibel. Ook is inmiddels 75% van de beroepsbevolking buiten de reguliere werktijden bereikbaar per telefoon of e-mail. Vermenging van werk en privé is in Nederland een gegeven.

Dit blijkt uit een enquête van EPN | Platform voor de informatiesamenleving onder 2400 Nederlanders.

De technische belemmeringen van een paar jaar geleden om flexibel te werken zijn verdwenen. Internet en andere digitale technologie (bedrijfsnetwerken, UMTS, Blackberries, mobiele telefonie etc.) maken het mogelijk een groot deel van het werk te doen zonder het traditionele kantoor en op tijden die mensen zelf verkiezen, bijvoorbeeld ’s avonds. EPN is geïnteresseerd in de gevolgen hiervan voor de werknemers en concludeert uit het onderzoek dat moderne communicatietechnologie flexibel werken op grote schaal heeft geïntroduceerd.

“Bijna de helft van de werknemers wil flexibeler werken. Een op de vijf werknemers wordt zelfs onrustig als zij buiten werktijd niet bereikbaar zijn. Een op de twintig werkt ook wel eens tijdens de vakanties. Vermenging van werk en privé is in Nederland een gegeven, het is voor werkgevers en werknemers zaak er verder goede afspraken over te maken”, stelt Tom van der Maas, directeur van EPN.

EPN verwacht dat de trend naar werken onafhankelijk van tijd en plaats zich de komende jaren sterk doorzet.

Het onderzoek, een representatieve steekproef onder 2400 Nederlanders, is uitgevoerd door onderzoeksbureau CentERdata uit Tilburg.