24-04-2007

PERSBERICHT: Kennisinstellingen richten Platform Virtuele Werelden op

Kennisinstellingen richten Platform Virtuele Werelden op

EPN – Platform voor de informatiesamenleving heeft samen met de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, vandaag het Platform Virtuele Werelden opgericht. Dit platform heeft als doel, in samenwerking met het bedrijfsleven, de verspreiding van kennis over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionaal internet te bevorderen. De bedrijven ING, ABN Amro, Philips en IBM participeren in het platform.

Op het moment bestaat bij het brede publiek, het bedrijfsleven en de media grote belangstelling voor virtuele werelden, in het bijzonder voor Second Life. Gegeven de potentiële betekenis van driedimensionale internettoepassingen is dat niet verwonderlijk. Door toegenomen rekenkracht, bandbreedte en de kwaliteit van grafische software is steeds realistischer ogende virtual reality mogelijk. Dit heeft extra impact op de beleving bij het gebruik van internet. Nieuwe 3D-toepassingen zullen veel kunnen betekenen voor communicatie en bedrijfvoering, is de verwachting van het Platform Virtuele Werelden (PVW).

PVW biedt kennisinstellingen, bedrijven en de media ondersteuning bij het vinden van nadere informatie over interactieve 3D-werelden zoals Second Life en Active Worlds. Het platform is goed ingevoerd in de thematiek en kan als aanspreekpunt ook doorverwijzen naar de juiste deskundigen. Het platform verzamelt relevant (internationaal) nieuws en stelt dat ter beschikking aan belangstellenden via publicaties en bijeenkomsten.

Daarnaast is een van de activiteiten van het platform het verrichten van onderzoek naar de (demografische) ontwikkelingen in virtuele werelden. Wie zijn bijvoorbeeld de ‘residents’ in Second Life? Wat leeft er onder hen? Wordt deze wereld snel gemeengoed? Welke toepassingen worden het meest gewaardeerd en welke nieuwe ontstaan? Vooral de gebieden economie, recht en welzijn krijgen in dit onderzoek aandacht.

Het platform is een initiatief van de kennisinstellingen en wordt financieel grotendeels door het bedrijfsleven mogelijk gemaakt. Commerciële doelstellingen heeft het platform niet. Vanuit een precompetitieve houding wordt informatie als eerste aan de aangesloten bedrijven ter beschikking gesteld. ICT-denktank EPN in Den Haag, dat thematiek op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven agendeert, host het platform.

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl