19-02-2008

PERSBERICHT: Kennisinstellingen: Inzet ICT levert 10% energiebesparing in huishoudens, kantoren en handel

 Kennisinstellingen:
Inzet ICT levert 10% energiebesparing in huishoudens, kantoren en handel

Kostenbesparing één miljard euro, CO2-doelstelling Kyoto-protocol haalbaar

Volgens TNO, Telematica Instituut, ICTRegie en EPN | Platform voor de informatiesamenleving is het mogelijk in huishoudens, kantoren en handel minstens 10 % van het energiegebruik te besparen door de inzet van slimme informatie- en communicatietechnologie. De besparing wordt bereikt door een scala aan vernieuwende maatregelen die, zonder verlies van comfort, bij elkaar tot dit percentage leiden. Denk aan het door ‘intelligente’ software regelen van verwarming in huizen en kantoren afhankelijk van gedragspatronen en weersvoorspellingen en aan energiezuinigere hardware. Hiermee worden de Kyoto-doelstellingen haalbaar en één miljard euro bespaard.
 
De kennisinstellingen baseren zich op een verkenning waarin onderzoeken (wereldwijd) zijn bestudeerd naar besparing van energie met behulp van slimme ICT-toepassingen. Digitale intelligentie in de woon- en werkomgevingen biedt de belangrijkste besparingsmogelijkheden. Die beginnen met het inzicht geven in het gebruik van energie en kunnen vloeiend overgaan in het automatisch regelen van verwarming, verlichting en elektrische apparaten. Inzicht in energiegebruik blijkt automatisch tot zuiniger gedrag te leiden, terwijl dit door de gebruiker niet als verlies aan comfort of gemak wordt ervaren.

De kennisinstellingen stellen dat de mogelijkheden om door het inzetten van ICT energie te besparen absoluut onvoldoende worden meegenomen bij huidige besparingsinitiatieven. De instellingen bevelen dan ook aan dat voor energiebesparing uiteenlopende innovatieve ICT-toepassingen maximaal worden ingezet. Zij bepleiten daarbij een nationale aanpak, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken. De snelle en effectieve invoering van slimme ICT in de uiteenlopende maatschappelijke sectoren vereist een dergelijke meer samenhangende benadering. Daarnaast zal de ontwikkeling van kennis over de toepassing van slimme ICT voor energiebesparing het Nederlandse bedrijfsleven exportmogelijkheden bieden.

Het segment huishoudens, kantoren en handel is verantwoordelijk voor ruim 40% van het totale energieverbruik in Nederland en de overige landen van de EU. Een reductie van 10% energieverbruik hier betekent een energiebesparing van minstens ca. 4% op het totaal. Alleen al door het inzichtelijk maken van het energieverbruik op ieder moment blijkt een reductie van ca. 3 à 4% mogelijk te zijn. Dit percentage is ook uit te drukken in ton of oil equivalent (TOE):  een energiebesparing van ca. 2,58 miljoen. Bij een olieprijs van 90$ (62€) per vat (0,146 TOE) komt dit neer op een besparing in Nederland van 1,1 miljard Euro per jaar.

De conclusie van de verkenning (https://doc.telin.nl/dsweb/Get/Document-84503/Energiebesparing%20door%20ICT.pdf ) is dat volgens de kennisinstellingen de brede toepassing van slimme ICT in de samenleving ertoe leidt dat zo’n 5 procent energie kan worden bespaard en dat de 6% energiereductie waartoe Nederland zich in het kader van het Kyoto-protocol heeft verplicht, binnen handbereik komt.

De instellingen organiseren in mei een conferentie om te komen tot een nationale agenda waarin nadere afspraken over de invoering van de eerste maatregelen voor energiebesparing door brede toepassing van slimme ICT.

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl