23-05-2007

PERSBERICHT: “In vernieuwende ICT-toepassingen staat de mens centraal”

Den Haag, 23 mei 2007

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan tijdens congres ICT Delta:

“In vernieuwende ICT-toepassingen staat de mens centraal”

“Voor diensteninnovatie is nodig dat de consument, burger, patiënt of werknemer centraal wordt gesteld. Individuen en groepen van individuen krijgen steeds meer instrumenten in handen om zelf te bepalen hoe producten en diensten eruit moeten zien. De actieve burger wordt meeproducerend consument. Met behulp van ICT kan daar veel beter dan nu gebeurt op in worden gespeeld. Door innovatieve diensten, kunnen particuliere ondernemingen, overheden of ziekenhuizen deze dubbelslag van efficiëntie en kwaliteit realiseren. Daarin zit niet alleen een duidelijk economisch belang, ook een groot maatschappelijk belang.”

Dit stelde EPN-voorzitter Alexander Rinnooy Kan vandaag tijdens congres ICT Delta georganiseerd door ICTRegie over innovatieve toepassingen van ICT in de Jaarbeurs Utrecht.

De afgelopen twintig jaar blijkt dat in Nederland de arbeidsproductiviteitsgroei ondanks investeringen in ICT daalt, terwijl dit proces in de VS (en Engeland) juist in omgekeerde richting is gegaan. Dit wijst erop dat de Amerikanen de afgelopen jaren vooral veel slimmer met hun ICT investeringen zijn omgegaan dan Nederland.

Dankzij de voortgeschreden mogelijkheden van ICT en de breedbandige toegang van consumenten tot internet kan verregaande gelijktijdige productiviteitsgroei én kwaliteitsverbetering in de dienstverlening worden behaald. Nodig voor deze diensteninnovatie is dan dat de mens en diens vraag het uitgangspunt is.

Zonder informatie- en communicatietechnologie is de westerse samenleving met haar welvaart ondenkbaar, en zonder verdere ontwikkeling van deze technologie onhoudbaar. ICT-innovatie is voor het Westen en niet in de laatste plaats ook Nederland, het belangrijkste antwoord op de toenemende concurrentie door de opkomende economieën in Azië en Oost-Europa en elders in de wereld. De afgelopen decennia is meer dan 50% van de economische groei toe te rekenen aan de dienstensector en is in deze periode nagenoeg de volledige groei van de werkgelegenheid het gevolg van dienstverlenende activiteiten.

 
EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl