26-02-2007

PERSBERICHT: Iemand ‘even googelen’ onbetrouwbaar

Den Haag, 26 februari 2007

Iemand ‘even googelen’ onbetrouwbaar
 
Ongeveer 80% van de mensen die hun naam op internet opzoeken vindt die daadwerkelijk. Ongeveer 40% van die gevallen gaat het alleen om de naam van een ander. Ruim 10% kan zich niet vinden in het beeld dat anderen van hen via internet kunnen krijgen.

Dit blijkt uit onderzoek dat EPN heeft gehouden onder ongeveer 2.400 personen naar persoonlijke informatie op internet. Steeds vaker valt te horen dat mensen iemand ‘even googelen’ als zij meer willen weten over die ander. Ook personeelsfunctionarissen zouden zo hun sollicitanten screenen. Deze ontwikkeling is voor EPN aanleiding geweest nadere gegevens over deze gang van zaken te achterhalen.

De studie bewijst dat als mensen kennismaken met anderen zij inderdaad via Google (of andere zoekmachines) kijken of zijn meer te weten kunnen komen over die persoon: ongeveer 27% doet dit bij zakelijke contacten. Aanzienlijk minder mensen doen dit bij privé-contacten, namelijk 15%. Een telefonische rondvraag onder P&O’ers bevestigt dat zij vrijwel alle hiervoor internet gebruiken.

Ook bleek uit de enquête dat van de mensen die over zichzelf of hun kinderen op internet informatie aantroffen 90% ervan op de hoogte is dat die informatie gevonden kan worden (en 10% niet).

Zo’n 35% van de bevolking blijkt het af te keuren dat steeds meer persoonlijke informatie op internet beschikbaar komt.
Zoals te verwachten vindt men naar mate men ouder is minder over zichzelf op internet.

Van de mensen die hun naam op internet aantreffen vindt ongeveer tweederde ook informatie die niet op hen betrekking heeft maar op anderen met dezelfde naam. Al deze cijfers suggereren dat snel verkeerde beeldvorming kan ontstaan. EPN stelt vast dat het risico op verwarring van persoonlijke gegevens steeds groter wordt. Omdat ook steeds meer kennelijk onbetrouwbare persoonlijke informatie op internet te vinden is, blijkt zo nodig checken bij de persoon in kwestie steeds belangrijker.

EPN heeft de studie laten uitvoeren door onderzoeksbureau CentERdata in Tilburg. Dit hanteert een internetpanel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking.

 

EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl