26-11-2009

PERSBERICHT Flexibele werkgever aantrekkelijker

Scheveningen, 26 november 2009 – Driekwart van de Nederlanders zegt flexibel te kunnen werken (niet gebonden aan vaste werktijden en locaties: de kenniswerker). Een kwart van de kenniswerkers zegt dit ook daadwerkelijk te doen. Bijna zestig procent van hen is van mening dat een werkgever aantrekkelijker is als deze flexibel werken ondersteunt. Als werknemers langer dan tot hun 65e jaar zouden moeten werken zouden de meesten dat graag flexibel doen (bijna driekwart). Dit blijkt uit de enquête Werk in Balans 2009 van ECP-EPN| Platform voor de InformatieSamenleving, onder 2500 Nederlanders.

 

 

Technische belemmeringen om flexibel te werken zijn verdwenen. Internet en andere digitale technologie (inloggen op beveiligde bedrijfsnetwerken, mobiel breedband en elektronische agenda’s etc.) maken het mogelijk een groot deel van het werk te doen zonder het traditionele kantoor en op tijden die mensen zelf verkiezen. Niettemin geeft in het onderzoek slechts eenvijfde van de respondenten aan zelf in meer of mindere mate te kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Dit terwijl driekwart denkt dat te kunnen en het percentage dat verwacht door flexibel werken productiever te worden ruim veertig procent is. Voor circa tien procent lijkt het minder geschikt omdat de productiviteit eronder kan lijden.

 

 

Daar werken waar dat zinnig is, op tijden die het beste zijn, heeft nog lang niet algemeen ingang gevonden (bij slechts een kwart van de kenniswerkers). ECP-EPN verwacht echter dat deze trend de komende jaren sterk doorzet, zeker als de arbeidsmarkt weer krapper wordt. Ook met het oog op productiviteitsstijging is flexibel werken een belangrijk aandachtspunt: zo’n veertig procent van de respondenten verwacht productiever te zijn bij flexibel werken, slechts tien procent vreest minder productief te zijn.

 

 

Praktijk loopt achter

De respons op de vragen in het onderzoek naar flexibel werken bevestigt dat de praktijk achterloopt op de behoefte. Bijna veertig procent van de respondenten wil flexibel werken om werk en privéactiviteiten beter te kunnen combineren. De aantrekkelijkheid van flexibel werken is groot: bijna zestig procent van de respondenten die werk hebben dat flexibiliteit in tijd en plaats toelaat is van mening dat een werkgever het moet toestaan.

 

 

De resultaten van deze enquête, gehouden onder een representatieve steekproef door onderzoeksbureau CentERdata in Tilburg, zijn gepresenteerd op 26 november tijdens het Jaarcongres ECP-EPN.

 

 

Tienpuntenplan Flexibel Werken

Tijdens dit congres heeft Wim Deetman (lid Raad van Advies van ECP-EPN) een Tienpuntenplan Flexibel Werken, opgesteld door ECP-EPN en Stichting TeleWerkForm – Het Nieuwe Werken, aangeboden aan Richard Steenborg (voorzitter Vakcentrale MHP). ECP-EPN zal komende tijd het belang agenderen van flexibel werken naar tijd en plaats en bijdragen aan een versnelling van de invoering. Het Tienpuntenplan is te vinden op http://www.ecp-epn.nl/sites/default/files/Tienpuntenplan_Flexibel_werken.pdf